NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Podjetje INVEL, d.o.o. je registrirani izvajalec aktivnosti programov APZ za izvajanje nekaterih programov »Neformalno izobraževanje in usposabljanje« na različnih področjih po izbranih lokacijah.

SPLOŠNI IZOBRAŽEVALNI PROGRAMI

0011/1 Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe, Velenje in Celje

USVAJANJE JEZIKOV

0231/1 Angleški jezik - ravni A1 - C2, Velenje

0231/2 Nemški jezik - ravni A1 - C2, Velenje

0231/6 Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj, Celje

0231/7 Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – obnovitveni tečaj, Celje 

0231/13 Slovenski jezik za tujce, stopnje I. do III., Celje 

RAČUNOVODSTVO IN REVIZIJA

0411/1 Usposabljanje za knjigovodska dela, Celje 

0411/2 Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode, Velenje in Celje

0411/3 Računovodja, Celje 

POSLOVANJE IN UPRAVLJANJE, MENEDŽMENT

0413/1 Podjetniška delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt), Velenje, Celje in Trbovlje

0413/3 Uspešna prijava in izvedba projekta, Velenje, Celje in Trbovlje

MARKETING IN OGLAŠEVANJE

0414/4 Izboljšanje veščin mreženja ter upravljanja s ključnimi strankami za uspešno prodajo, Velenje in Celje

TAJNIŠKO IN ADMINISTRATIVNO DELO

0415/1 Tečaj slepega tipkanja, Celje

PRODAJA (TRGOVINA) NA DEBELO IN DROBNO

0416/2 Prodajna akademija, Celje 

UPORABA RAČUNALNIKA

0611/1 Računalniška pismenost za odrasle, Velenje in Celje 

0611/11 Excel – osnovni tečaj, Velenje in Celje

0611/12 Učenje/delo na daljavo preko MS Teams za osnovne uporabnike, Velenje in Celje

0611/13 Priprava srečanj v MS Teams in uporaba dodatnih orodij, Velenje in Celje

INTERDISCIPLINARNE IZOBRAŽEVALNE AKTIVNOSTI/IZIDI, PRETEŽNO INFORMACIJSKE IN KOMUNIKACIJSKE TEHNOLOGIJE

0688/1 Digitalna pismenost (osnove), Velenje in Celje

0688/2 Digitalna pismenost (napredno), Velenje in Celje

0688/3 LinkedIn – napredno usposabljanje za učinkovito poslovno uporabo Velenje in Celje

KOMU SO USPOSABLJANJA NIU NAMENJENA? 

Usposabljanja NIU so uvrščena med aktivnosti programa APZ in so namenjena brezposelnim osebam in drugim iskalcem zaposlitve, za njihov nadaljnji osebnostni razvoj, z namenom večanja zaposlitvenih možnosti s pridobitvijo novega znanja in kompetenc za vstop na trg dela ter uspešen razvoj kariere.

KAKO SE VKLJUČITI?

V kolikor ste prijavljeni v evidenci ZRSZ in bi se želeli udeležiti izbranega spletnega usposabljanja se obrnite na svojega svetovalca ZRSZ in preverite možnosti vključitve. Za dodatne informacije vam je na voljo vodja/organizator izobraževanj mag. Sandra Bera na sandra.bera@invel.si.