ŠTUDIJSKI KROŽKI

Financerji in partnerji:


Kontakt:


Snježana Lekić

tel: 03 587 40 42 e-pošta: info@invel.si

El. pošta:

info@invel.si

Pošlji

Dostopnost znanja, družbena kohezija, vključevanje ter (kritično) prilagajanje na spremembe so tudi javni interes, zato brezplačno udeležbo pod vodstvom usposobljenega mentorja omogoča tudi država, ki študijske krožke tudi povezuje, spremlja in jim ponuja usposabljanja, s projekti pa njihove rezultate uveljavlja tudi v tujini.

CILJI

Cilji in namen krožkov se s časom spreminjajo. Sprva, torej leta 1993, so imeli vlogo širitve učne ponudbe za odrasle in demokratizacije družbe, po desetletju je prišel v ospredje njihov namen boljša dostopnost učenja, motivacija pretežno nezainteresiranih odraslih za učenje in vključevanje ranljivih ciljnih skupin v družbo (razvoj).

OPIS

Študijski krožki so majhne skupine za neformalno učenje. Pomembni so za lokalni in osebni razvoj, privlačni po vsej Sloveniji od 1993 dalje. So priložnost za delovanje v okolju predvsem za tiste, ki težko dostopajo do učenja, a ne želijo biti pasivni. Študijski krožki so oblika sodelovalnega učenja (doživljanja, povzemanja) z značilno sestavo skupine (heterogena struktura, homogen interes), v kateri se vzpostavi pozitivna soodvisnost odgovornih posameznikovin se razvijajo sodelovalne spretnosti (komunikacija, spoštovanje različnosti in dogovorov). Pri nekaterih lahko govorimo tudi o sekundarni skupnosti.

AKTIVNOSTI

Med temeljne aktivnosti sodijo:

 • temeljno usposabljanje mentorjev študijskih krožkov,
 • izpopolnjevanje študijskih krožkov,
 • svetovanje zainteresiranim deležnikom in izvajalcem študijskih krožkov,
 • premljanje/ monitoring (od 1993 dalje, 2007 v e-obliki),
 • zagotavljanje kakovosti (notranje in zunanje evalvacije),
 • razvojni projekti (Leonardo, Grundtvig, Alegro, Intereg, Erasmus +, KA2),
 • promocija doma in v tujini (TVU, eNovičke, FB, EPALE, strokovne objave),
 • analize in interpretacije struktur in procesov v študijskih krožkih.

KLJUČNI DOSEŽKI

Med ključnimi dosežki projekta so:

 • neprekinjeno delovanje in usposabljanja,
 • visoka motiviranost udeležencev za vključevanje in mentorjev za usposabljanje,
 • kakovost struktur in procesov (doseganje zelo različnih ciljnih skupin, tudi ranljivih; opis kompetenc mentorja in vodje, opis izobraževalnega programa, razvoj in opis čezmejnega izobraževalnega programa),
 • strokovne ter znanstvene objave o študijskih krožkih (V COBISS-u prek 600 objav o študijskih krožkih),
 • mednarodna dejavnost (praksa v Furlaniji Julijski krajini, bibliografija).

ŠTUDIJSKI KROŽKI

V šolskem letu 2021/2022 smo nadaljevali z izvajanjem naslednjih študijskih krožkov: 

1.) Bodi viden, bodi in, bodi prostovoljec

Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomenu prostovoljstva v Sloveniji.

2.) Čar pozitivnega razmišljanja

Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o pomembnosti pozitivnega načina razmišljanja.

3.) Z barvami do boljšega počutja

Namen študijskega krožka je spoznavanje barv in ozaveščanje posameznikov in širše javnosti, kako pomembne so barve v našem vsakdanjem življenju, tako v prehrani, našemu načinu oblačenja in okolici, ki nas obdaja.

4.) Zdravo življenje kljub stresu

Namen študijskega krožka je ozavestiti posameznike in širšo javnost o zdravem načinu življenja.

V pripravi so študijski krožki za novo šolsko leto.

Več na spletni strani https://sk.acs.si/

PROSTOVOLJCI (BROŠURE, ZGIBANKE)

Z barvami do boljšega počutja

Prostovoljstvo 2021/22

Prostovoljstvo 2020/21

Ostanimo mladostni

S smoothie-ji ali smutiji do boljšega počutja

Bolj zdrav, bolj srečen

X