Profesionalno usposabljanje strokovnih delavcev v VIZ

Ministrstvo za vzgojo in izobraževanje nas je na podlagi prijave na Javni razpis za izbor in sofinanciranje programov profesionalnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 določilo za izvajalce naslednjih programov profesionalnega usposabljanja: