Kompetenčni inženiring

Ekipa kompetenčnega inženiringa vam nudi celovito podporo pri razvoju in krepitvi kompetenc vaših zaposlenih. Z bogatimi izkušnjami in strokovnim pristopom vam pomagamo doseči:

  • Izboljšanje delovne uspešnosti in produktivnosti zaposlenih

  • Razvoj ključnih veščin, kot so kreativnost, kritično razmišljanje, timsko delo in komunikacija

  • Pridobitev strokovnega znanja

  • Prilagoditev zaposlenih na nove izzive in trende v panogi

  • Doseganje dolgoročnih poslovnih ciljev

Nudimo vam raznolike programe in storitve, ki so prilagojene individualnim potrebam in ciljem vašega podjetja. Izbirate lahko med:

Akcijsko kratkoročno kampanjo: Ti intenzivni izobraževalni programi so zasnovani tako, da zaposleni v kratkem času pridobijo potrebna nova znanja in veščine, ki jih v danem trenutku nujno potrebujejo.

Dolgoročno transformacijo znanj in veščin: S temi programi sistematično razvijamo kompetence zaposlenih na vseh ravneh organizacije, kar zagotavlja dolgoročno konkurenčnost podjetja. Hkrati vam nudimo vodenje in analizo evidenc o izvedenih aktivnostih in napredku zaposlenih.