Reference

Naše reference so odraz naše zavzetosti, strokovnosti in predanosti vsakemu izobraževanju posebej.

Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image
Image

Pregled izbranih referenčnih programov in projektov

AKTUALNI PROJEKTI

2023

KOMPETENČNI INŽENIRING

Projekt je financiran s strani posameznikov, podjetij ali drugih organizacij.

2023

SPLETNA USPOSABLJANJA e-NIU

Projekt je financiran s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

2023

NEFORMALNO IZOBRAŽEVANJE IN USPOSABLJANJE

Projekt je financiran s strani Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje.

ZAKLJUČENI PROJEKTI

2019 – 2022

SPIN

Projekt je bil sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. 

2018 – 2022

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC

Operacijo sta sofinancirala Evropska unija, in sicer iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. 

2005 – 2022

ŠTUDIJSKI KROŽKI

Projekt je financiralo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

2016 – 2019

PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC

Projekt je delno financirala Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija iz Evropskega socialnega  sklada,

2010 – 2016

PONUDIMO ODRASLIM KAKOVOSTNO IZOBRAŽEVANJE – POKI

Program je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

2013 – 2015

PROGRAM SPODBUJANJA NEAKTIVNIH OSEB ZA USPEŠEN VSTOP NA TRG DELA

Program je potekal v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje in Evropskim socialnim skladom.

2012 – 2014

PROGRAMI SPLOŠNEGA NEFORMALNEGA IZOBRAŽEVANJA ODRASLIH V OBDOBJU 2012 DO 2014

Program sta sofinancirala Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

2012 – 2013

MEDNARODNI PROJEKT “MREŽA ZA RAZVOJ PODJETNOSTI MLADIH“

Program je bil sofinanciran s strani Zavoda RS za zaposlovanje v oviru mednarodnega projekta Mreža za razvoj podjetnosti mladih – operativi program IPA SLOVENIJA-HRVAŠJA 2007-2013.

2005 – 2013

RAZVOJ CENTRA VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA – CENTER VŽU UM

Program je bil sofinanciran s strani Ministrstva za šolstvo in šport in Evropskega socialnega sklada.

2011

POZ – PRAVA ODLOČITEV ZA ZAPOSLITEV

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.

1995 – 2011

RAZVOJ IN IZVAJANJE KLUBOV ZA ISKANJE ZAPOSLITVE

Program je bil financiran s strani Zavoda RS za zaposlovanje in Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve.