SPIN-KRVS 2019–2022

Projekt je sofinanciran s strani  Republike Slovenije in Evropske unije iz  Evropskega socialnega sklada. 

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela - PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022). V vzhodni kohezijski regiji je bilo izbrano projektno partnerstvo INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, ki ga sestavljamo:

Skupna pogodbena vrednost za operacijo znaša največ do 1.819.156,00 EUR.

Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela.

Projekt je podprlo 53 različnih podpornih organizacij iz KRVS. Izvajal se bo v sodelovanju z območnimi službami ZRSZ in kariernimi središči ZRSZ, ki delujejo na območju KRVS (z izjemo Podravja) in drugimi deležniki (nevladnimi organizacijami, podjetji, občinami, združenji delodajalcev, delojemalcev, sindikatov, zbornic idr.).

V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. V okviru projekta se bosta izvajali naslednji aktivnosti, za katere je mogoče pridobiti sofinanciranje sredstev, in sicer:

  • RAZVOJ KARIERE v obliki brezplačnih informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.;
  • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe brezplačnih usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

Kontakt


Za dodatne informacije oz. za dogovor predstavitve projekta na sedežu vašega podjetja smo vam na voljo:

  • dr. Selma Filipančič Jenko

    041 33 84 84, selma.filipancic@drustvo-novus.com

  • mag. Sandra Bera

    064 250 056, sandra.bera@invel.si

Usposabljanja


Seznam usposabljanj
Učinkovit nastop na trgu dela Spin akademija Osnove podjetništva Podjetniško načrtovanje s Canvas modelom VEČ

Video galerija
Publikacija SPIN-KRVS 2022