Digitalno komuniciranje v izobraževanju

spletno komuniciranje in varnost

KLJUČNI PODATKIPodročje:

Programi profesionalnega usposabljanja (PPU) 2023/24 

Oblika izobraževanja:

na daljavo

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

strokovni delavci v

vzgoji iz izobraževanju (VIZ)

Kotizacija:

65,60 € za udel. iz VIZ

Prijava:

>KATIS

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO

NAROČILU

 


Program profesionalnega spletnega usposabljanja za šolsko leto 2023/24 je namenjen strokovnim delavcem v VIZ, ki si želijo nadgraditi veščine digitalnega komuniciranja.

 

Vsebina:

1. modul: Digitalne kompetence izobraževalcev (4 ure)
- Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev (predstavitev 22 kompetenc, organiziranih v šestih ključnih področjih) - 2 uri
- Samorefleksija in odkrivanje digitalnega potenciala (spoznavanje orodja za samorefleksijo SELFIEforTEACHERS) - 1 ura
- Sinhrono in asinhrono digitalno komuniciranje (pregled najbolj pogostih metod digitalne komunikacije v izobraževanju) - 1 ura

2. modul: Organiziranost digitalne komunikacije (8 ur)
- Organiziranost datotek (razvrščanje map, shranjevanje v oblaku, deljenje datotek z drugimi, skupna raba) - 1 ura
- Organiziranost spletne komunikacije na internetu s praktičnim preizkusom v praksi (napredno brskanje, krajšanje URL naslovov, upravitelj gesel, upravljanje zaznamkov, blokiranje neželenih vsebin) - 1 ura
- Organiziranost elektronske pošte in uporaba spletnih koledarjev ter seznamov opravil s praktičnim preizkusom v praksi (uporaba filtrov, urejanje sporočil, sledenje, zakasnitev dostave, dodajanje oznak, nastavitev opomnikov, dodajanje dogodkov v koledar) - 2 uri
- Organizacija in izvedba hibridnega srečanja z aktivno rabo spletnih orodij in preizkusom v praksi (spletni koledar, pošiljanje vabil na dogodek, organizacija hibridnega srečanja preko videokonferenčnega dogodka) - 3 ure
- Zmanjšanje motenj in odpravljanje navlak (blokiranje določenih spletnih mest ali platform družbenih medijev za zmanjšanje motenj, brisanje nepotrebnih datotek, e-pošte in računov, ki jih ne uporabljate več) - 1 ura

3. modul: Uporaba digitalnih virov in orodij za interaktivno poučevanje (4 ure)
- Uporaba digitalnih virov s praktičnimi primeri uporabe (uporaba in spreminjanje virov ob upoštevanju avtorskih pravic in licenc, vsebine z licenco CC0, odprtokodni viri, uporaba ključnih besed/značk/metapodatkov) - 1 ura
- Odgovorna uporaba digitalnih tehnologij in uporaba umetne inteligence (AI)za raziskovanje novih učnih vsebin (digitalna identiteta, digitalnih odtis, digitalni ugled, orodja umetne inteligence za raziskovanje novih vsebin) - 1 ura
- Uporaba spletnih obrazcev s praktičnim primerom uporabe Google obrazca (prikaz izdelave obrazca ali ankete, oblikovanje, delitev, spremljanje odzivov in analiziranje zbranih podatkov) - 1 ura
- Uporaba orodij za interaktivno poučevanje s praktičnim primerom uporabe (uporaba vprašalnikov in odgovorov ter povratnih informacij v živo z uporabo odprtokodnih virov za interaktivno poučevanje ClassQuiz, Particify, Pingo, Mindwndel, Claper) - 2 uri

 

Trajanje: 16 ur.

 

Termin izvedbe: 9. 10. 2023 – 12. 10. 2023, od 12.00 do 15.00 ure

 

Kraj: na daljavo v orodju MS Teams.

 

Posebni pogoji: 

Pogoj za vključitev je računalniška pismenost. Oseba mora imeti zagotovljeno: računalnik, dostop do interneta, opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon). Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

 

Ob pričetku izobraževanja udeleženci prejmejo potrebno gradivo.

 

Z uspešno zaključenim programom udeleženci pridobijo 1 točko, ki se upošteva v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive. TERMINI DELAVNIC


februar, 2024