spletno komuniciranje in varnost

KLJUČNI PODATKIKategorija: vzgoja in izobraževanje

Način izvedbe:  preko spleta

Trajanje: 16 ur 

Termin izvedbe v šolskem letu 2024/25:

7.-10. 10. 2024, od 12.00 do 15:30 

KONTAKTNI PODATKI

mag. Sandra Bera

tel: 064 250 056

el. pošta: sandra.bera@invel.si


IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.

 Digitalno komuniciranje v izobraževanju

Program profesionalnega usposabljanja (PPU) je namenjen strokovnim delavcem v vzgoji iz izobraževanju (VIZ), ki si želijo nadgraditi veščine digitalnega komuniciranja. Z uspešno zaključenim programom udeleženci pridobijo 1 točko, ki se upošteva v sistemu napredovanja strokovnih delavcev v nazive. 

 

Vsebina:

1. modul: Digitalne kompetence izobraževalcev (4 ure)
- Evropski okvir digitalnih kompetenc izobraževalcev (predstavitev 22 kompetenc, organiziranih v šestih ključnih področjih) - 2 uri
- Samorefleksija in odkrivanje digitalnega potenciala (spoznavanje orodja za samorefleksijo SELFIEforTEACHERS) - 1 ura
- Sinhrono in asinhrono digitalno komuniciranje (pregled najbolj pogostih metod digitalne komunikacije v izobraževanju) - 1 ura

2. modul: Organiziranost digitalne komunikacije (8 ur)
- Organiziranost datotek (razvrščanje map, shranjevanje v oblaku, deljenje datotek z drugimi, skupna raba) - 1 ura
- Organiziranost spletne komunikacije na internetu s praktičnim preizkusom v praksi (napredno brskanje, krajšanje URL naslovov, upravitelj gesel, upravljanje zaznamkov, blokiranje neželenih vsebin) - 1 ura
- Organiziranost elektronske pošte in uporaba spletnih koledarjev ter seznamov opravil s praktičnim preizkusom v praksi (uporaba filtrov, urejanje sporočil, sledenje, zakasnitev dostave, dodajanje oznak, nastavitev opomnikov, dodajanje dogodkov v koledar) - 2 uri
- Organizacija in izvedba hibridnega srečanja z aktivno rabo spletnih orodij in preizkusom v praksi (spletni koledar, pošiljanje vabil na dogodek, organizacija hibridnega srečanja preko videokonferenčnega dogodka) - 3 ure
- Zmanjšanje motenj in odpravljanje navlak (blokiranje določenih spletnih mest ali platform družbenih medijev za zmanjšanje motenj, brisanje nepotrebnih datotek, e-pošte in računov, ki jih ne uporabljate več) - 1 ura

3. modul: Uporaba digitalnih virov in orodij za interaktivno poučevanje (4 ure)
- Uporaba digitalnih virov s praktičnimi primeri uporabe (uporaba in spreminjanje virov ob upoštevanju avtorskih pravic in licenc, vsebine z licenco CC0, odprtokodni viri, uporaba ključnih besed/značk/metapodatkov) - 1 ura
- Odgovorna uporaba digitalnih tehnologij in uporaba umetne inteligence (AI)za raziskovanje novih učnih vsebin (digitalna identiteta, digitalnih odtis, digitalni ugled, orodja umetne inteligence za raziskovanje novih vsebin) - 1 ura
- Uporaba spletnih obrazcev s praktičnim primerom uporabe Google obrazca (prikaz izdelave obrazca ali ankete, oblikovanje, delitev, spremljanje odzivov in analiziranje zbranih podatkov) - 1 ura
- Uporaba orodij za interaktivno poučevanje s praktičnim primerom uporabe (uporaba vprašalnikov in odgovorov ter povratnih informacij v živo z uporabo odprtokodnih virov za interaktivno poučevanje ClassQuiz, Particify, Pingo, Mindwndel, Claper) - 2 uri

 

Posebni pogoji: 

  • Pogoj za vključitev je računalniška pismenost.
  • Oseba mora imeti zagotovljeno: računalnik, dostop do interneta, opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon). 
  • Priporočljivo je imeti 2 ekrana, ali tablico/telefon in ekran na računalniku.

 

Ob pričetku izobraževanja udeleženci prejmejo potrebno gradivo.

Cena: 

  • Cena programa na udeleženca: 65,50 €
  • Kotizacija za udeleženca iz VIZ: 26,24 €

 

Prijava: >KATISTERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno