Slovenski jezik za tujce, stopnje I. do III.

Image

KLJUČNI PODATKIPodročje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Jezikovno usposabljanje je namenjeno tujcem.

Vsebina:

  • Predhodni test za vključitev kandidata v ustrezno stopnjo (razen za I. stopnjo)
  • Besedišče, pisno, slušno in govorno sporazumevanje, slovnica
  •  Zaključni preizkus znanja

Trajanje: za vsako stopnjo 60 ur

Posebni pogoji: 

Ni posebnih vstopnih pogojev.

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


december, 2023