Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – obnovitveni tečaj

Image

KLJUČNI PODATKIPodročje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Usposabljanje je namenjeno osebam, ki se želijo zaposliti v tujini.

Vsebina:

1. Besedišče (Pozdravi, predstavitev sebe in drugih, črkovanje; telefoniranje, števila do 1000, vprašati po poklicu in poreklu ter postavljati vprašanja, poimenovanje in opisovanje predmetov, v restavraciji; naročiti, plačati, nakupovanje živil, prosti čas, delovni dan, vprašati po informacijah, ura – čas, dogovoriti se (za srečanje, sestanek).
2. Pisno izražanje (Življenjepis – Europass, prijava na delovno mesto, opis oseb, dogodkov, kratka obnova, kratka obvestila, opomnik)
3. Slušno razumevanje (Razgovor z delodajalcem, različna kratka obvestila in navodila, obvestila po radiu in TV, telefonska sporočila, pogovori o vsakodnevnih dogodkih in opravilih, izpolnjevanje različnih obrazcev (banka, pošta, razne prijavnice), prošnja, pritožba, reklamacija, mnenja in poročila, pisni sestavek)
4. Govorna sposobnost (Priprava oseb na zaposlitveni razgovor (vključno s simulacijo zaposlitvenega razgovora, predstavitev osebe na razgovoru z delodajalcem, podajanje opisov oseb, pokrajin, dogodkov)
5. Uporaba spleta pri iskanju zaposlitve (iskanje informacij po spletu, pomoč prevajalnika pri pisanju vloge za zaposlitev, on-line vaje za učenje tujega jezika, ipd.)
6. Zaključni preizkus znanja (Pisni test: preverjanje bralnega, slušnega razumevanja in pisnega izražanja; Ustni izpit: osebna predstavitev)"

Trajanje: program 48 ur + zaključni preizkus 2 uri

Posebni pogoji: 

Program je namenjen osebam, ki se nameravajo zaposliti v tujini.

V program se lahko vključijo osebe z osnovnim znanjem tujega jezika, ki želijo osvežitev in nadgradnjo svojega znanja.

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


februar, 2024