Image

KLJUČNI PODATKIPodročje: usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

odrasli

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Digitalna pismenost (napredno)

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo nadgraditi znanje za delo na mobilnih telefonih in računalniku.

Vsebina - MODULI:

MODUL 1 (Mobilni telefon): Uporaba sekundarnih funkcij v telefonu - napredno (Vklop/izklop internetne povezave, uporaba aplikacij za navigacijo, povezovanje, prebiranje e-pošte, uporaba aplikacij za samostojno učenje, vodenje opravil v koledarju, skupni nakupovalni seznam, aplikacija za uporabo kartic, računanje, fotografiranje, iskanje informacij, povezava na WiFi omrežje, usvarjanje WiFi dostopne točke, povezava z družbenimi in socialnimi omrežji, preverjanje porabe podatkov, različne možnosti komunikacije itd; Namestitev, posodabljanje in odstranjevanje aplikacij; Ustvarjanje multimedijskih vsebin in pošiljanje MMS vsebin).

MODUL 2 (Mobilni telefon in osebni računalnik): Podatki in ravnanje s podatki - napredno (Povezljivost telefona z računalnikom, prenos podatkov, izdelava varnostne kopije podatkov, prenos stikov na računalnik; Uporaba oblačnih storitev (na primer DropBox,Google Drive, iCloud ipd.). Razume namen skupne rabe podatkov v oblaku in ga uporablja;
Pozna načine za varovanje osebnih podatkov in zasebnosti ter zna prepoznati znake, ki kažejo na spletno prevaro; V spletnih okoljih komunicira v skladu z net etiko in spletnim bontonom; Pozna tveganje dostopanja drugih do njegovih digitalnih naprav (sledenje GPS, Wi-Fi, Bluetooth); Razume varno uporabo osebnih podatkov in povezano tveganje pri uporabi in pošiljanju. Odgovorno uporablja spletna družbena omrežja in pozna načine varovanja osebnih podatkov na teh omrežjih; E-bančne storitve (plačevanje položnic, itd); Uporaba aplikacije e-zdravje; E-uprava – uporaba; Kako pridobim e – certifikat; Uporaba zaposlitvenega portala).

MODUL 3 (Mobilni telefon in osebni računalnik):
Spletno sodelovanje (Uporaba googlovih aplikacij: maps, drive, calendar, translate, docs).

Trajanje: 25 ur (MODUL 1 5 ur, MODUL 2 15 ur, MODUL 3: 5 ur

Posebni pogoji: 

Kandidati morajo imeti lastne mobilne naprave (mobilni telefon, tablica) ter osnovno znanje na področju digitalne pismenosti.

Oseba prejme brezplačno učno gradivo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno