Nemški jezik – ravni A1 – C2 

Image

KLJUČNI PODATKIPodročje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti znanje nemščine na ravni A1 – C2.

Vsebina:

  • Besedišče, pisno, slušno in govorno sporazumevanje, slovnica;

  • Zaključni preizkus znanja.

Vsebine za doseganje posamezne ravni so v skladu s Skupnim evropskim jezikovnim okvirjem (SEJO).

Trajanje: za vsako raven 60 ur.

Posebni pogoji: 

Oseba se vključi v posamezno raven glede na predhodno znanje jezika.

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.

Po zaključku prejme potrdilo o doseženi ravni znanja v skladu s SEJO.TERMINI DELAVNIC


februar, 2024