Image

KLJUČNI PODATKI

Področje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Pošlji povpraševanje.


Uspešna prijava in izvedba projekta

Usposabljanje za uspešno prijavo in izvedbo projekta. 

Vsebina:

1. Temelji projektnega vodenja  (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Kaj je projekt, Življenjski ciklus projekta, Strukturiranje projekta, Predvidevanje tveganj projekta, Timsko delo in upravljanje konfliktov, Praktično delo
2. Predstavitev EU programov  (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Centralizirani viri , Decentralizirani viri, Čezmejno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje, Praktično delo
3. Predstavitev strateških dokumentov EU  (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): EU politike, Kohezijska politika, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program razvoja podeželja, Praktično delo
4. Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov  (5 ur predavanj + 1 ura samostojno delo): Primer centraliziranih razpisov, Primer za čezmejno / transnacionalno sodelovanje, Primer decentraliziranih razpisov, Praktično delo
5. Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Ozadje projekta in opis problema, Splošni in specifični cilji, Aktivnosti in delovni paketi, Rezultati in učinki, Izdelki in kazalniki, Horizontalni cilji, Praktično delo
6. Finančno in časovno načrtovanje EU projekta (10 ur predavanj + 6 ur samostojno delo): Upravičeni in neupravičeni stroški, Stroški dela in efektivne ure, Pavšal in avansi, Izdelava gantograma in kritične poti projekta, Praktično delo
7. Priprava poročil za EU projekte (5 ur predavanj + 4 ure delo doma): Vmesna in končno poročilo, Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo in zahtevki, Obvezne priloge poročil, Praktično delo
8. Povzetek narejenega dela (5 ur predavanj): Odprta vprašanja, Zadnji pregled prijavnih obrazcev, Iskanje partnerjev za EU projekte

Trajanje: 70 ur 

Posebni pogoji: 

Vsaj srednja strokovna, splošna ali tehnična izobrazba (V. stopnja) z dobrim znanje angleškega jezika

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno