Prodajna akademija

Image

KLJUČNI PODATKIPodročje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

odrasli

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Usposabljanje za delo v prodaji in marketingu.

Vsebina - MODULI:

1. Sistem prodaje - 4 ure + samostojno delo
2. Mreženje in lastnosti dobrega tržnika - 4 ure + samostojno delo
3. Prodaja 1:1 in Skrivnostni nakup - 4 ure + samostojno delo
4. kako postati uspešen prodajalec - 4 ure + samostojno delo
5. Direktni marketing - 4 ure + samostojno delo,
6. Kako podatke o vaših kupcih pretopiti v dobiček - 2 uri + samostojno delo
7. Kako prodajati skupini in z odra - 4 ure + samostojno delo
8. Učinkovit videz, učinkovita prodaja - 2 uri + samostojno delo
9. Strategije in taktike pogajanj - 4 ure + samostojno delo
10. Naredimo iz težavnih strank zveste kupce - 2 uri + samostojno delo

Trajanje: 34 ur + samostojno delo

Posebni pogoji: 

Ni posebnih vstopnih pogojev.

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


februar, 2024