Image

KLJUČNI PODATKIPodročje: usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

odrasli

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Priprava srečanj v MS Teams in uporaba dodatnih orodij

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo nadgraditi znanje za delo s v MS Teams-ih.

Vsebina:

 • Osnove spletnega sodelovanja in informacijske varnosti

 • Spoznavanje orodja Kahoot za izdelavo kvizov in domačih nalog

 • Orodje Microsoft Forms, izdelavo preizkusov znanja

 • Mentimeter za pridobivanje povratnih informacij in načrtovanje dejavnosti

 • LOOM snemanje zaslona in snemalca

 • Vizia za dodajanje interakcije v videoposnetke

 • OneDrive in Google Drive za deljenje datotek

 • OneNote zvezek za dodajanje zapiskov predavatelja in učencev

 • Začetek uporabe, kreiranje skupin in osnovne funkcije Microsoft Teams

 • Upravljanje ekip

 • Ustvarjanje pogovora, oblikovanje sporočil in izvedba video in zvočnih klicev

 • Deljenje datotek in priprava objav

 • Kreiranje dogodkov in upravljanje sestankov

Trajanje: 35 ur.

Posebni pogoji: 

Ni posebnih vstopnih pogojev.

Oseba prejme brezplačno učno gradivo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno