Image

KLJUČNI PODATKI

Področje: spletna usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (e-NIU)

Oblika izobraževanja:

e-izvedba

Trajanje:

večdnevno  

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILUUsposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe (UŽU-MI)

Program Usposabljanje za življenjsko uspešnost - Most do izobrazbe (UŽU-MI) je javno veljavni program. Razvil ga je Andragoški center Republike Slovenije. Prednostno je namenjen odraslim, ki imajo do 10 let šolanja in se želijo izobraževati naprej, si pridobiti nov poklic ali zvišati stopnjo izobrazbe ter pridobiti nove kompetence za življenjsko uspešnost.

Cilj programa je omogočiti, da bi posamezniki, ki se vključujejo v nadaljnje formalno in strokovno izobraževanje, obnovili ali pridobili temeljno znanje in spretnosti, ki jim omogoča lažje obvladovanje učne snovi. Cilji programa zajemajo pridobivanje temeljnega znanja in spretnosti, socialnih spretnosti, usposabljanje za vseživljenjsko učenje in aktivno državljanstvo. Z doseganjem omenjenih ciljev ima operacija posreden vpliv na horizontalne prioritete (večja izobraženost in osveščenost ljudi bo prispevala k boljši skrbi za okolje, boljšemu sodelovanju med ljudmi, podjetji, ustanovami - trajnostnemu razvoju).

Program je zasnovan na projektih, ki imajo pozitiven vpliv na horizontalne prioritete z vidika enakih možnosti v izobraževanju in usposabljanju.

Predvidene vsebine programa so:

  • Kdo sem: Spoznaj in poišči se, Osebni razvoj posameznika, Vrste delovnih poti, Lastni cilji, Moje izkušnje, sposobnosti in interesi, koraki na poti do cilja.
  • Novo znanje – nove priložnosti: Znanje, ki ga imam in nove možnosti učenja, Viri informacij, Cobiss in obisk knjižnice, e-učenje, Učim se učiti, Učenje malo drugače, Osebni izobraževalni načrt.
  • Moja kariera: Možnosti dela in zaslužka, Jaz podjetnik, Moj portfolio.
  • Moj prosti čas: Organizacija časa s pomočjo Excela, Razvijanje hobijev, Knjiga-moja prijateljica, Digitalna fotografija in obdelava fotografij.
  • Računalnik, moj prijatelj: Izdelava in oblikovanje besedil, Internet in zanimivi spletni portali, Power Point, E-pošta.
  • Seminarska naloga: načela oblikovanja in izdelave seminarske naloge, izdelava seminarske naloge s pomočjo zbrane literature in virov v Wordu, predstavitev vsebine s pomočjo PowerPointa.
  • Prijetno s koristnim: Preverimo znanje s kvizom in zaključek.

Vsebine lahko ustrezno spremenimo oziroma prilagodimo glede na potrebe skupine.

 ​Letak 2022_UŽU-MI_pridobivanje-kompetenc-2018-2022

V program se lahko vpišejo odrasli, ki so izpolnili šolsko obveznost. Pogojev za napredovanje ni. Pogoji za dokončanje programa so: a) aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa, b) napredovanje po individualnem izobraževalnem načrtu in c) 80- odstotna udeležba pri organiziranem izobraževanju. Znanje, ki ga pridobijo udeleženci, je javno veljavno.

Trajanje programa: Delo poteka v obliki projektnega učenja, v skupini 10 - 12 udeležencev in traja 100 ur (ki se izpeljejo v obdobju treh mesecev). Udeležba v programu je brezplačna, program sofinancirata Ministrstvo za šolstvo in šport in Evropski socialni sklad.

Vpisni pogoji: S prijavnico pri izvajalcu programa ali z vključitvijo v program na uradu za delo, kjer se s svetovalko zaposlitve dogovorijo o nadaljnjem postopku vključitve v program.

Pogoji za uspešen zaključek programa: Pogoj, ki je potreben za uspešen zaključek programa je aktivno sodelovanje pri načrtovanju in izpeljavi programa in 80 odstotna prisotna udeležba s strani udeležencev.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno