Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: strokovno in kvalifikacijsko

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 200 ur (45 ur teoretični del, 155 ur praktični del) oz. po dogovoru  

KONTAKTNI NASLOV

Diana Tašler

tel: 041 666 939

el. pošta: diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje


Računovodja 

Usposabljanje za samostojno delo v računovodstvu.

Vsebina:

 • Teoretični del (45 ur)
  • Osnove računovodstva (10 ur): Uvod v računovodstvo. Temeljne računovodske kategorije. Računovodski proces. 
  • Stroškovno računovodstvo (10 ur): Osnove stroškovnega računovodstva. Metode obračunavanja stroškov. Analiza stroškov. 
  • Poslovodno računovodstvo (10 ur): Uvod v poslovodno računovodstvo. Načrtovanje. Odločanje in kontrola.
  • Analiza računovodskih izkazov (10 ur): Vrste računovodskih izkazov. Metode analize. Uporaba analize pri odločanju. 
  • Davčno računovodstvo (5 ur): Osnove davčnega računovodstva. Vrste davkov. Davčne obveznosti podjetij.
 • Praktični del (155 ur)
  • Praktično delo v računovodskem programu (60 ur): Vnos in obdelava podatkov. Knjiženje poslovnih dogodkov. Izdelava računovodskih poročil.
  • Priprava in analiza računovodskih izkazov (40 ur): Priprava bilance stanja, izkaza poslovnega izida in denarnih tokov. Analiza finančnih izkazov. Uporaba rezultatov analize pri poslovnem odločanju.
  • Obračun stroškov in priprava proračunov (30 ur): Obračunavanje stroškov po različnih metodah. Priprava in nadzor proračunov. Praktične vaje za optimizacijo stroškov.
  • Davčno računovodstvo v praksi (25 ur): Priprava davčnih obračunov. Obračun DDV. Davčne prijave in poročanje. 

 

Praktični del programa je zasnovan tako, da udeležencem omogoči pridobitev konkretnih veščin in izkušenj, potrebnih za samostojno delo v računovodstvu.

Posebni pogoji: 

 • Zaključena visokošolska izobrazba (prva bolonjska stopnja).
 • Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.

 

Za ciljno skupino oseb prijavljenih v evidenci ZRSZ je usposabljanje brezplačno in se izvaja v okviru programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno