Image

KLJUČNI PODATKI


Področje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Računovodja 

Usposabljanje za samostojno delo v računovodstvu.

Vsebina:

  • Osnove računovodstva
  • Stroškovno računovodstvo
  • Poslovodno računovodstvo
  • Analiza računovodskih izkazov
  • Davčno računovodstvo

Trajanje: 200 ur (45 ur teoretični del, 155 ur praktični del)

Posebni pogoji: 

Zaključena visokošolska izobrazba (prva bolonjska stopnja).

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno