Image

KLJUČNI PODATKI


Kategorija: jeziki

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: program 48 ur + zaključni preizkus 2 uri oz. po dogovoru 

KONTAKTNI PODATKI

Diana Tašler

tel: 041 666 939

el. pošta: diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje.


Tečaj nemščine kot priprava na zaposlitev v tujini – začetni tečaj

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki se želijo zaposliti v tujini. Tečaj je zasnovan tako, da udeležencem pomaga pridobiti osnovna znanja nemščine, ki jih potrebujejo za delo in vsakdanje življenje v tujini.

Vsebina:

1. Besedišče (Pozdravi, predstavitev sebe in drugih, črkovanje; telefoniranje, števila do 1000, vprašati po poklicu in poreklu ter postavljati vprašanja, poimenovanje in opisovanje predmetov, v restavraciji; naročiti, plačati, nakupovanje živil, prosti čas, delovni dan, vprašati po informacijah, ura – čas, dogovoriti se (za srečanje, sestanek).
2. Pisno izražanje (Življenjepis – Europass, prijava na delovno mesto, opis oseb, dogodkov, kratka obnova, kratka obvestila, opomnik) 3. Slušno razumevanje (Razgovor z delodajalcem, različna kratka obvestila in navodila, obvestila po radiu in TV, telefonska sporočila, pogovori o vsakodnevnih dogodkih in opravilih.)
4. Govorna sposobnost (Priprava oseb na zaposlitveni razgovor (vključno s simulacijo zaposlitvenega razgovora), predstavitev osebe na razgovoru z delodajalcem, podajanje opisov oseb, pokrajin, dogodkov.
5. Uporaba spleta pri iskanju zaposlitve (iskanje informacij po spletu, pomoč prevajalnika pri pisanju vloge za zaposlitev, on-line vaje za učenje tujega jezika, ipd.)
6. Zaključni preizkus znanja (Pisni test: preverjanje bralnega, slušnega razumevanja in pisnega izražanja; Ustni izpit: osebna predstavitev)

 

Posebni pogoji: 

  • V program se lahko vključijo osebe brez posebnega predznanja tujega jezika oz. z minimalnim predznanjem.
  • Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.

 

Trajanje: program 48 ur + zaključni preizkus 2 uri

 

Za ciljno skupino oseb prijavljenih v evidenci ZRSZ je usposabljanje brezplačno in se izvaja v okviru programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno