Računalniška pismenost za odrasle (RPO)

Image

KLJUČNI PODATKI


 • Financer

  MIZŠ, ESS

 • Kategorija

  RAČUNALNIŠTVO

 • Predpogoj

  ZAPOSELENI IN BREZPOSELNI odrasli, ki so manj usposobljeni, nižje izobraženi (vključno z ISCED 3 - nižje in srednje poklicno izobraževanje), s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

 • Način izvedbe

  NA LOKACIJI

 • Trajanje

  60 ŠOLSKIH UR


KONTAKTNI PODATKI

mag. Sandra Bera

tel: 064 250 056 el. pošta: sandra.bera@invel.si

el. pošta

sandra.bera@invel.si

pošljite sporočilo

IZVEDBA PO NAROČILU


Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vaš organ, pošljite povpraševanje.

pošljite povprašanje

Program Računalniška pismenost za odrasle je javno veljavni program. Razvil ga je Andragoški center Republike Slovenije. Cilj programa je popularizirati in spodbuditi splošno računalniško pismenost med odraslimi, omogočiti vsem kar najbolje uporabljati osebni računalnik in spoznati prednosti njegove uporabe ter ponuditi osnovno računalniško usposabljanje, ki bo omogočilo aktivno vlogo v informacijski družbi vsem vključenim v program.

Ciljna skupina: so zaposleni, ki so nižje izobraženi (manj kot štiri letna srednja šola oziroma ISCED 1-2) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let.

Udeleženci v programu bodo:
- spoznali osnovne komponente računalnika in razumeli nekatere osnovne pojme informacijske tehnologije,
- znali uporabljati osnovne funkcije osebnega računalnika in operacijskega sistema,
- znali organizirati in upravljati z nosilci podatkov in datotekami,
- znali pisati, oblikovati in tiskati besedilo,
- znali uporabljati glavne spletne storitve in elektronsko pošto.

Tematski sklopi:

 • Temeljna informacijska znanja: poznavanje računalnika, delo z računalnikom, prilagoditev in uporaba namizja, delo s podatki.
 • Izdelava in oblikovanje besedil: osnove urejevalnika besedil, urejanje dokumentov, oblikovanje dokumenta, vstavljanje tabel, tiskanje datotek.
 • Uporaba interneta: osnove interneta, uporaba spletnega brskalnika, iskanje na spletu.
 • Uporaba elektronske pošte: osnovni pojmi, osnovna uporaba elektronske pošte, urejanje elektronske pošte.

Trajanje programa: 60 ur.

Način izvedbe:

Program se izvaja v tečajni obliki. Delo  je predvideno v manjših skupinah, največ 12 udeležencev na izvedbo.

Ob zaključku udeleženci opravljajo preverjanje znanja in spretnosti.

Udeležba v programu je brezplačna. Program sofinancirata Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport in Evropski socialni sklad.TERMINI DELAVNIC


avgust, 2022


X