Image

KLJUČNI PODATKI

Kategorija:  digitalizacija in računalništvo

Način izvedbe: na lokaciji Velenje, Celje

Trajanje: 80 ur obvezni del + 20 ur odprti del programa


KONTAKTNI PODATKI

IZVEDBA PO NAROČILU


Računalniška pismenost za odrasle (RPO)
Program Računalniška pismenost za odrasle je javno veljavni program, ki ga je razvil Andragoški center Republike Slovenije. Posodobljen je bil v letu 2023 in je dostopen v programoteki ACS-a.

Ciljna skupina: odrasli, ki računalnika še niso uporabljali in si želijo pridobiti temeljno znanje za delo z njim za potrebe poklicnega dela in vsakdanjega življenja. 

Cilji izobraževalnega programa:
Javnoveljavni izobraževalni program RPO pri odraslih udeležencih zasleduje naslednje splošne cilje:

 • Razvija in poglablja razumevanje o tem, kaj so prednosti in koristi uporabe sodobne digitalne tehnologije, ter krepi zaupanje v digitalne tehnologije.
 • Ponuja priložnosti za spoznavanje z različnimi digitalnimi orodji in obenem omogoča razumevanje načina njihovega delovanja ter navaja na reševanje problemov tehnološko bogatih okoljih.
 • Razširja splošno poučenost in informiranost o tem, kako digitalne tehnologije vplivajo na naše vsakdanje življenje, ter o tem, kako uporabljamo in zaščitimo digitalno identiteto.
 • Spodbuja udeležence, da bodo tudi po zaključku programa v skladu s svojimi potrebami varno in odgovorno uporabljali orodja in digitalne tehnologije.
 • Spodbuja in motivira udeležence, da se vključujejo v različne dejavnosti, ki temeljijo na uporabi digitalnih tehnologij, navaja jih med drugim tudi k uporabi spletnih storitev javne uprave.
 • Posebno pozornost namenja spoznavanju digitalnih orodij, ki omogočajo dejavno vseživljenjsko učenje.
 • Krepi posameznikovo razumevanje pomena nenehnega lastnega učenja v sodobni digitalni družbi ter tudi zavedanja, da je za uspešno obvladovanje in uporabo digitalnih tehnologij treba krepiti tudi temeljne spretnosti, kot so branje, pisanje in računanje s pomočjo uporabe digitalnih tehnologij.

 

Vsebina:

 • Modul 1: Temeljne računalniške spretnosti.
 • Modul 2: Računalnik kot orodje za komunikacijo, informiranost in učenje.
 • Modul 3: Pametne naprave in delovanje v digitalni pokrajini.
 • Modul 4: Uporaba umetne inteligence (AI) za ustvarjanje vsebin in delo.

 

Modul 1-3 je obvezni del programa v trajanju 80 ur in je oblikovan tako, da obsega manjše število ur za predavanja in delavnice (34 ur) in nekoliko več za individualno (samostojno) urjenje in utrjevanje naučenega (46 ur). Modul 4 je odprti del programa v trajanju 20 ur, ki se lahko prilagodi skupini udeležencev.

Način izvedbe:

Program se izvaja v tečajni obliki. Delo je predvideno v manjših skupinah, največ 12 udeležencev na izvedbo.

Ob zaključku udeleženci opravljajo preverjanje znanja in spretnosti.

Program se izvaja tudi v sklopu projekta Kompetence 2023–2029.

Za ciljno skupino oseb prijavljenih v evidenci ZRSZ je usposabljanje brezplačno in se izvaja v okviru programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

 

TERMINI DELAVNIC

Datum

Naslov

Color

Objavljeno