podjetniška delavnica

KLJUČNI PODATKIKategorija: kariera in podjetništvo

Način izvedbe: na lokaciji, preko spleta

Trajanje: 30 ur oz. po dogovoru  

KONTAKTNI NASLOV

Diana Tašler

tel: 041 666 939

el. pošta: diana.tasler@invel.si

IZVEDBA PO NAROČILU

Če želite, da organiziramo izvedbo posebej za vašo organizacijo, pošljite povpraševanje


Podjetniška delavnica (osnove podjetništva, trženje, poslovni načrt) 

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti osnovna podjetniška znanja.

Vsebina:

MODUL 1 - 10 ur

 • Podjetništvo, odločitev za (socialno) podjetništvo (Seznanitev z digitalnimi platformami za socialno podjetništvo in crowdfunding po svetu in v Sloveniji; Predstavitev dobrih praks integracije okolje prijaznih procesov in vplivov na okolje in družbo. Seznanitev s cilji trajnostnega razvoja (SDG). Preučitev različnih modelov poslovanja, ki temeljijo na načelih krožnega gospodarstva (Spodbujanje modelov gospodarstva, ki temeljijo na ponovni uporabi, recikliranju in obnovljivih virih. To vključuje zmanjšanje odpadkov, ustvarjanje trajnostnih materialov in proizvodov, ter vzpostavitev infrastrukture za recikliranje in ponovno uporabo virov. Primeri dobrih praks v Sloveniji in tujini).
 • Prednosti in nevarnosti/tveganja podjetništva ter najpogostejše napake podjetnikov začetnikov (Seznanitev z brezplačnimi spletnimi orodji za analizo trga, konkurence in trendov).
 • Samozaposlovanje in drugačne oblike zaposlitve, statusne oblike gospodarskih subjektov in razlike zlasti med s.p. in d.o.o.
 • Pogoji za opravljanje dejavnosti, delo na črno, postopek registracije podjetja, informiranje o storitvah VEM-točk.
 • Vse temeljne poslovne funkcije v eni osebi (Predstavitev brezplačnih platform, ki jih podjetnik lahko uporablja na različnih področjih poslovanja in grajenja svoje blagovne znamke).
 • Izpolnitev vprašalnika VPP (Seznanitev z brezplačnim dostopom do vprašalnika na spletni strani ZRSZ, odgovore podajo udeleženci kot domačo nalogo. )
 • Analiza osebnostnih lastnosti in virov uspešnih podjetnikov. Opisi in napotki za nadaljnji razvoj lastnosti vsake lestvice iz VPP s priporočili.

 

MODUL 2 - 10 ur

 • Odgovorite na vprašanje, v čem se vi in vaša storitev razlikujeta od drugih!
 • Celostna komunikacija z vidika nevroligvističnega programiranja (vizualni, avditorni in kinestetični zaznavni tip).
 • Kako osvojim umetnost pozornega poslušanja in parafraziranja ter to uporabim pri trženju?
 • Govorim jezik kupca »Vi namesto mi« in jezik odgovornosti?
 • Ali znam odgovoriti na potrebo/problem kupca? Sistematično raziskovanje motivov kupcev.
 • Praktični napotki za povečanje prodaje, ohranjanje strank in uspešno odzivanje na ugovore (Uporaba digitalnih orodji, spletno oglaševanje, personalizirane e-poštne kampanje in družbena omrežja. ).
 • Ključne prodajne veščine. Da ste komunikativni, ni dovolj. Kreirajte poslovni uspeh tudi z vizualizacijo (Pomen vizualizacije – Seznanitev z brezplačnimi orodjem za vizualizacijo in predstavitev
 • funkcionalnost vizualizacije podatkov v Microsoft Excel).
 • Mreženje (Predstavitev platforme LinkedIn).
 • Na kratko o blagovni znamki in celostni grafični podobi (Predstavitev možnosti uporabe brezplačnih spletnih orodij (za ustvarjanje grafičnih podob in vizualizacij).
 • Orodja tržnega komuniciranja, najprimernejša za posamezno storitev/izdelek.
 • (Spletna) promocija in oglaševanje v lokalnem okolju in širše (tudi preko socialnih omrežij).

 

MODUL 3 - 10 ur

 • Oblikovanje poslovne ideje in kako preveriti ali je prava?
 • Zakaj poslovni načrt in najpomembnejše sestavine poslovnega načrta.
 • Imeti enega ali več produktov in enega ali več dobaviteljev?
 • Raziskava trga in trženje. Načrt trženja (Vključevanje trajnostnih vrednot in sporočil v svoj načrt trženja).
 • Konkurenca z vidika tržnega deleža, obsega prodaje, dobičkonosnosti, politike cen, prodajnih strategij.
 • Prednosti in slabosti konkurence v primerjavi z vašo storitvijo/izdelkom (Izvajanje digitalnega benchmarkiranja (primerjanja/merjenja uspešnosti), podjetja v primerjavi s konkurenco; Preučitev življenjskega cikla storitve ali izdelka in vplivov na okolje v različnih fazah. Primerjava s konkurenčnimi izdelki ali storitvami v smislu okolijskih in družbenih koristi (poraba virov, socialna vključenost in etičnost dobavne verige). Preveritev obstoja certifikatov in standardov ter sodelovanje s strokovnjaki).
 • SWOT - tržne prednosti, priložnosti, slabosti in nevarnosti vašega bodočega podjetja (Pri oblikovanju SWOT analize podjetja ali izdelka, se osredotočiti tudi na trajnostni in digitalni vidik).
 • Pomen mentoriranja v zgodnjih fazah podjetništva (Uporaba digitalnih platform za povezovanje z mentorji in strokovnjaki v podjetništvu (tudi na področju zelenega gospodarstva in trajnostnega razvoja) – Mojmentor.si, Start:up Slovenija, Podjetniški portal in Linkedin.).

 

Posebni pogoji: 

Pogoj za vključitev je računalniška pismenost.

Pri e-izvedbi mora oseba imeti zagotovljeno:

 • računalnik,
 • dostop do interneta,
 • opremo za zagotavljanje slike in zvoka (kamera, zvočniki/slušalke, mikrofon).

Ob pričetku izobraževanja udeleženci prejmejo potrebno gradivo.

Za ciljno skupino oseb prijavljenih v evidenci ZRSZ je usposabljanje brezplačno in se izvaja v okviru programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno