Računovodja za manjše družbe, samostojne podjetnike in zavode

Image

KLJUČNI PODATKIPodročje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

odrasli

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Usposabljanje za samostojno delo v računovodstvu.

Vsebina:

  • Uvod v računovodstvo
  • Izvajanje del v računovodstvu in tok knjigovodskih listin v javnem sektorju in v računovodskih servisih
  • Temeljne ekonomske kategorije v računovodstvu
  • Knjigovodstvo
  • Obračun plač in stroškov dela
  • Davki
  • Sestavine pogodbe ter zakonska določila o obligacijskih razmerjih"

Trajanje: 100 ur

Posebni pogoji: 

Srednja strokovna oz. srednja splošna izobrazba.

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


februar, 2024