Digitalna pismenost (osnove)

Image

KLJUČNI PODATKIPodročje: usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

odrasli

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo pridobiti osnovno znanje za delo na mobilnih telefonih in računalniku.

Vsebina - MODULI:

MODUL 1 (Mobilni telefon): Uporaba sekundarnih funkcij v telefonu - osnove  (Prvi koraki na moji pametni napravi, domači zaslon, uporaba tipkovnice, kako urejam račune na svoji napravi, kako prilagodim izgled domačega, zaslona?, vklop/izklop internetne povezave, uporaba aplikacij za navigacijo, uporaba aplikacije Viber, povezovanje, prebiranje e-pošte, uporaba aplikacij za samostojno učenje, vodenje opravil v koledarju, skupni nakupovalni seznam, aplikacija za uporabo kartic, računanje, fotografiranje, iskanje informacij, povezava na WiFi omrežje, ustvarjanje WiFi dostopne točke, povezava z družbenimi in socialnimi omrežji, preverjanje porabe podatkov, različne možnosti komunikacije, uporaba elektronske pošte, pošiljanje prilog preko elektronske pošte; Namestitev, posodabljanje in odstranjevanje aplikacij; Ustvarjanje multimedijskih vsebin in pošiljanje MMS vsebin).

MODUL 2 (Mobilni telefon in osebni računalnik): Podatki in ravnanje s podatki - osnove (OS Windows 10 – osnovne nastavitve potrebne za prenos podatkov iz telefona na osebni računalnik. Delo z mapami in datotekami; Povezljivost telefona z računalnikom, prenos podatkov, izdelava varnostne kopije podatkov, prenos stikov na računalnik; V spletnih okoljih komunicira v skladu z net etiko in spletnim bontonom; Pozna tveganje dostopanja drugih do njegovih digitalnih naprav (sledenje GPS, Wi-Fi, Bluetooth); Razume varno uporabo osebnih podatkov in povezano tveganje pri uporabi in pošiljanju. Odgovorno uporablja spletna družbena omrežja in pozna načine varovanja osebnih podatkov na teh omrežjih; Uporaba aplikacije e-zdravje; E-uprava – uporaba; Kako pridobim e – certifikat; Uporaba zaposlitvenega portala).

Trajanje: 25 ur (MODUL 1 15 ur, MODUL 2 10 ur) .

Posebni pogoji: 

Kandidati morajo imeti lastne mobilne naprave (mobilni telefon, tablica); sicer ni posebnih vstopnih pogojev.

Oseba prejme brezplačno učno gradivo.TERMINI DELAVNIC


februar, 2024