Tečaj slepega tipkanja

Image

KLJUČNI PODATKIPodročje:  usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

odrasli

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Usposabljanje za učenje hitrega desetprstnega tipkanja.

Vsebina:

  • Slepo, desetprstno tipkanje na tipkovnici računalnika
  • Tipkanje črk, rimskih in arabskih številk, ločil, matematičnih znakov
  • Pravopisna pravila in pravila tipkanja
  • Narek in prepis besedila
  • Vaje iz urjenja hitrosti
  • Vaje iz urjenja natančnosti"

Trajanje: 25 ur 

Posebni pogoji: 

Ni posebnih vstopnih pogojev.

Osebi so zagotovljena brezplačna učna gradiva.TERMINI DELAVNIC


februar, 2024