excel - osnovni

KLJUČNI PODATKIPodročje: usposabljanja programa Neformalno izobraževanje in usposabljanje (NIU)

Oblika izobraževanja:

izvedba na izbrani lokaciji

Trajanje:

večdnevno

Ciljna skupina:

osebe prijavljene v evidenci ZRSZ

odrasli

KONTAKTNI NASLOV

IZVEDBA PO NAROČILU


Excel - osnovni tečaj 

Usposabljanje je namenjeno osebam, ki si želijo usvojiti osnovno znanje za delo s preglednicami v MS Excelu.

Vsebina:

  • Oblikovanje preglednic (vstavljanje stolpcev in vrstic, oblikovanje celic, zamrznitev podoken…)
  • Vnos in oblikovanje podatkov (najdi in zamenjaj, razvrščanje, samodejno zapolnjevanje, relativni in absolutni sklic…)
  • Uporaba enostavnih formul in funkcij (SUM, AVERAGE, COUNT, MAX, ROUND, IF…)
  • Oblikovanje celic in tabel (prelomi, obrobe, spajanje, poravnave…)
  • Izdelava in oblikovanje grafikonov
  • Tiskanje (urejanje robov, usmerjenost dokumenta, glava/noga,…)

*Vsebina modulov dosega nivo znanja primerljivega z nivojem učnega načrta ECDL

Trajanje: 30 ur.

Posebni pogoji: 

Ni posebnih vstopnih pogojev.

Oseba prejme brezplačno učno gradivo.TERMINI DELAVNIC


Datum

Naslov

Color

Objavljeno