Povabilo k sodelovanju zunanjih izvajalcev za izvedbo bolj zahtevnih usposabljanj in izobraževanj v projektu SPIN-KRVS

Podjetje INVEL, d.o.o. vabi k sodelovanju zunanje izvajalce za izvedbo bolj zahtevnih usposabljanj in izobraževanj v projektu SPIN (vzhodna kohezijska regija).

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022). Projekt je sofinanciran s strani Republike Slovenije in Evropske unije iz Evropskega socialnega sklada. V vzhodni kohezijski regiji je bilo izbrano projektno partnerstvo INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, ki ga sestavljamo: tri strokovne organizacije INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje d.o.o., predstavnik delodajalske organizacije/združenja Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in predstavnik združenja delojemalcev SKEI regijska organizacija Velenje.

Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela. Ciljna skupina so zaposlene osebe, katerih zaposlitev je ogrožena, in sicer:

  • osebe v skladu s 5. točko. 5. člena ZUTD, ki so: osebe v času trajanja odpovednega roka v primeru redne odpovedi o zaposlitvi s strani delodajalca ali osebe, v zvezi s katerimi je iz poslovne dokumentacije delodajalca razvidno, da bo njihovo delo postalo nepotrebno ali osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece;
  • osebe, katerih zaposlitev je ogrožena zaradi organizacijskih/tehnoloških sprememb poslovnega procesa in potrebujejo dodatna znanja/kompetence, karierni razvoj za ohranitev zaposlitve ali bolj učinkovit nastop na trgu dela.

V okviru projekta se izvajajo naslednje aktivnosti:

  • RAZVOJ KARIERE v obliki brezplačnih informiranj, motivacijskih delavnic in svetovanj;
  • RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe brezplačnih usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela.

K sodelovanju vabimo zunanje strokovnjake za izvedbo bolj zahtevnih usposabljanj in izobraževanj za ciljno skupino.

Od kandidatov in kandidatk pričakujemo, da:

  • Imajo najmanj izobrazbo, pridobljeno po bolonjskih študijskih programih prve stopnje oz. starih programih od vsaj šeste stopnje dalje in vsaj petletne delovne izkušnje na strokovnem področju (za izvedbo bolj zahtevnih in/ali strokovno-tehničnih usposabljanj in izobraževanj),
  • imajo ustrezna znanja in kompetence za strokovno izvedbo usposabljanj,
  • niso v kazenskem postopku in zoper njih ni vložena pravnomočna obtožnica.

Plačilo storitev se izvaja na podlagi pisno sklenjene pogodbe o sodelovanju ali avtorske pogodbe, ki se bodo sklepale glede na aktualne potrebe na projektu.

Kriteriji izbora so: ustrezna izobrazba, izkušnje in kompetence za kakovostno in strokovno izvedbo usposabljanj.

Povabilo je odprto od dneva objave do preklica objave. Dokazila o izpolnjevanju kriterijev nam pošljite na naslov INVEL, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje.

Več informacij: 064 250 056| sandra.bera@invel.si

Leave a Comment