Mesec: februar 2020

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, LU Velenje Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo…

V začetku decembra 2019 je v okviru projekta SPIN v podjetju LEK NOVARTIS na Prevaljah šest skupin pričelo z jezikovnimi usposabljanji iz angleškega jezika. Kot je znano, je omenjeno podjetje v postopku transformacije delovnega procesa iz proizvodnje v globalni operativni center, ki od zaposlenih zahteva znanje angleščine. Udeleženci so se na podlagi predhodnega testiranja uvrstili…

Ogleda dobre prakse so se udeležili predstavniki Sektorja za koordinacijo kohezijske politike iz Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada Republike Slovenije in predstavniki sorodnih institucij (Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Center RS za poklicno izobraževanje, Andragoški center Republike Slovenije), ki pripravljajo in izvajajo projekte Evropske unije s področja izobraževanja in…