Mesec: junij 2017

V podjetju Invel, d. o. o. v okviru Projekta pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2016-2019, LU Velenje, potekajo Programi splošnega neformalnega izobraževanja odraslih (SNIO), Javno veljavni programi Računalniška pismenost za odrasle (RPO) in Neformalni programi za pridobivanje digitalnih kompetenc. BI ŽELELI PRIDOBITI OSNOVNA RAČUNALNIŠKA ZNANJA TUDI VI? Vključite se lahko, če ste zaposleni, imate pridobljeno…