Mesec: februar 2022

Projekt SPIN (vzhodna kohezijska regija) zaposlenim pomaga pri razvijanju kariere in kompetenc, ki so potrebne za večjo konkurenčnost na trgu dela. Aktivnosti sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada, zato so za vključene osebe brezplačne. V mesecu januarju 2022 je bil poudarek na razvijanju jezikovnih in komunikacijskih veščin. Vodilni partner Invel, d.o.o….

Svetovna kriza v avtomobilski industriji je pustila posledice tudi v podjetju Cimos d.d., avtomobilska industrija Vuzenica. Zaposleni nujno potrebujejo dodatna znanja in kompetence z namenom povečanja zaposljivosti na trgu dela.   Del zaposlenih se je septembra 2021 odločil za vključitev v Projekt SPIN, ki jim z izvajanjem programa »Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve,…

Timsko delo je zgrajeno na posameznikih, ki v ekipo prinesejo svoje znanje, veščine, spretnosti in sposobnosti. Ti posamezniki sodelujejo v timu in si skupaj prizadevajo doseči uspešen rezultat in skupen cilj. A se v strmenju k doseganju rezultatov lahko zgodi, da timsko delo izniči kulturo visoke učinkovitosti posameznikov ali pa pride do poveličevanja top performerjev,…