Kategorija: RPO

Prejšnji teden je skupina motiviranih žensk uspešno zaključila 60-urni program Računalniška pismenost za odrasle, ki ga je organiziral INVEL, d.o.o. v sodelovanju z Zavodom RS za zaposlovanje. Program je bil zasnovan tako, da udeleženkam ponudi temeljna znanja in veščine iz sveta računalništva in interneta, s poudarkom na praktični uporabi v vsakdanjem življenju. Slika 1: Utrinek…

Danes, 28. 10. 2022, je v Velenju, v vili Bianci, potekala zaključna konferenca po uspešnem triletnem delu na projektu Temeljne in poklicne kompetence 2018-2022. Konference so se udeležili predstavniki partnerjev v projektu iz Šolskega centra Velenje, Invel, d.o.o. in Zavod USPEŠEN.si, Maja Kobal-Merkun – skrbnica pogodbe na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, nekateri udeleženci projekta…

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, LU Velenje Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo…

Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega…