Mesec: avgust 2016

Na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili izbrani kot partnerji v projektu Pridobivanje kompetenc 2016-2019, LU Velenje. V projektu sodelujejo še koordinator in trije partnerji: Koordinator: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje Partnerji: Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI, Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje, Šolski center Velenje in Šolski center…