Pridobivanje kompetenc 2016-2019

Na Javnem razpisu za pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc od 2016 do 2019 smo bili izbrani kot partnerji v projektu Pridobivanje kompetenc 2016-2019, LU Velenje.

V projektu sodelujejo še koordinator in trije partnerji:

Koordinator: Andragoški zavod Ljudska univerza Velenje

Partnerji:

  • Zavod za izobraževanje in usposabljanje USPEŠEN.SI,
  • Invel inkubator za razvoj podjetništva d.o.o., Velenje,
  • Šolski center Velenje in
  • Šolski center Slovenske Konjice-Zreče.

Projekt delno financirata Republika Slovenija, Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport ter Evropska unija, iz Evropskega socialnega  sklada. Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, katerega cilj je povečati vključenost v vseživljenjsko učenje nižje izobraženih (manj kot štiri (4) letna srednješolska izobrazba) in manj usposobljenih s poudarkom na zaposlenih in starejših od 45 let.

Namen projekta je povečati vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) ter izboljšati kompetence, ki jih potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v sodobni družbi.

Prijave se sprejemajo v informacijski pisarni:

Mateja Šeliga

03/898-54-66mateja@lu-velenje.si

Za več informacij si poglejte zgibanko, kjer so na kratko predstavljeni programi, ki se bodo izvajali. Podrobnejše informacije o posameznem programu pa si oglejte TUKAJ.