Mesec: maj 2019

V sredo, 29. maja 2019 (s pričetkom ob 11.00 uri) sta partnerstvi Vzhodne in Zahodne kohezijske regije na novinarski konferenci v Ljubljani predstavili karierni program Pripravljeni na spremembe, ki se bo izvajal v okviru projekta SPIN 2019-2022. Na konferenci so sodelovali predstavniki Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter predstavniki obeh konzorcijev. Na…

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti…

Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega…