Izvedba računalniškega programa RPO v mesecu juniju 2019

Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi. Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. V juniju 2019 bomo v podjetju Invel, d.o.o. pričeli z novo skupino programa oz. tečaja računalništva.

Program:  RPO – Računalniška pismenost za odrasle

*Ciljna skupina: odrasli (zaposleni, brezposelni), ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta.

Pričetek: torek,  3. 6. 2019 ob 9.00 uri

Termin izvajanja: dvakrat tedensko predvidoma ob torkih in četrtkih s pričetkom ob 9.00 uri(3.6.2019, 5.6.2019, 7.6.2019, 10.6.2019, 12.6.2019, 14.6.2019, 17.6.2019, 19.6.2019, 21.6.2019, 26.6.2019,  27.6.2019, 28.6.2019)

Kraj izvajanja: Invel, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje (računalniška učilnica)

V program RPO se lahko vključijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje ciljne skupine (glej besedilo zgoraj *ciljna skupina).

V program se lahko vključijo posamezniki začetniki, kot tudi tisti, ki imajo že nekaj znanja s področja računalniškega opismenjevanja.  Posameznik bo z vključitvijo in uspešno opravljenem programu pridobil kompetence na področju računalniškega opismenjevanja ter na ta način izboljšal kompetence, ki jih kot posameznik potrebuje za lažji vstop na trg dela, večjo mobilnost in fleksibilnost na delovnem mestu ter krepitev osebnega razvoja in učinkovitega delovanja v družbi.

Na program RPO oz. tečaj računalništva se je potrebno predhodno prijaviti!Prijave sprejemamo na elektronski naslov simona.zupan@invel.si oz. na telefon 064 250 056.