Mesec: marec 2019

V mesecu marcu 2019 smo uspešno zaključili dve podjetniški delavnici, na katerih smo preverili zanimive poslovne ideje, si pogledali uspešne primere iz prakse ter se oborožili z uporabnimi informacijami, ki olajšajo izzive, s katerimi se soočate na začetku poslovne poti. Podjetniško delavnico (šifra programa 340/1) izvajamo v sklopu neformalnih izobraževanj in usposabljanj v sodelovanju z…

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, LU Velenje Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in…