Mesec: december 2021

Najbolj znana in učinkovita metoda za postavljanje ciljev je metoda S.M.A.R.T. Deluje po preprostem principu uresničevanja teh petih elementov: S = specific  | M =measurable | A = achivable | R = relevant | T = time-bound Pri opredelitvi ciljev bodimo specifični in jasni. Postavimo si merljive kazalnike, ki nam omogočajo spremljanje doseganja ciljev. Cilji…

  Projekt SPIN (vzhodna kohezijska regija), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada osebam, ki so vključene BREZPLAČNO omogoča dva sklopa aktivnosti, in sicer Razvoj kariere in Razvoj kompetenc. V slednjem so osebe deležne do 100 ur brezplačnih usposabljanj za potrebe razvoja kompetenc in večjo zaposljivost na trgu dela.   Novembra…

V okviru projekta PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018–2022 smo zaključili že 11. izvedbo javno veljavnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU-MI), ki ga je razvil Andragoški center Republike Slovenije. Program je prednostno namenjen odraslim, ki imajo do 10 let šolanja in se želijo izobraževati naprej, si pridobiti nov poklic ali…