Kategorija: UŽU MI

V okviru projekta PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018–2022 smo danes zaključili že 13. izvedbo 100-urnega javno veljavnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU-MI), ki ga je razvil Andragoški center Republike Slovenije. Program je prednostno namenjen odraslim, ki imajo do 10 let šolanja in se želijo izobraževati naprej, si pridobiti nov…

Najbolj znana in učinkovita metoda za postavljanje ciljev je metoda S.M.A.R.T. Deluje po preprostem principu uresničevanja teh petih elementov: S = specific  | M =measurable | A = achivable | R = relevant | T = time-bound Pri opredelitvi ciljev bodimo specifični in jasni. Postavimo si merljive kazalnike, ki nam omogočajo spremljanje doseganja ciljev. Cilji…

V okviru projekta PRIDOBIVANJE TEMELJNIH IN POKLICNIH KOMPETENC 2018–2022 smo zaključili že 11. izvedbo javno veljavnega programa Usposabljanje za življenjsko uspešnost – Most do izobrazbe (UŽU-MI), ki ga je razvil Andragoški center Republike Slovenije. Program je prednostno namenjen odraslim, ki imajo do 10 let šolanja in se želijo izobraževati naprej, si pridobiti nov poklic ali…

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, LU Velenje Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu…

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, LU Velenje Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in…