UŽU MI – Most do izobrazbe

Pridobivanje temeljnih in poklicnih kompetenc 2018-2022, LU Velenje

Skupaj s partnerji – Andragoškim zavodom Ljudsko univerzo Velenje (prijavitelj-vodja konzorcija), podjetjem  Invel d.o.o., Zavodom USPEŠEN.SI in Šolskim centrom Velenje v obdobju od 2018 do 2022 organiziramo številne brezplačne izobraževalne programe za zaposlene in brezposelne ter na ta način povečujemo vključenost odraslih v vseživljenjsko učenje (VŽU) in izboljšujemo kompetence, ki jih posamezniki potrebujejo zaradi potreb na trgu dela, večje zaposljivosti in mobilnosti ter osebnega razvoja in delovanja v družbi. Naš cilj je izboljšati temeljne in poklicne kompetence odraslih, ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let. V aprilu bomo v podjetju Invel, d.o.o. pričeli s programom UŽU-MI, Most do izobrazbe. Program:  UŽU-MI, Most do izobrazbe  *Ciljna skupina: odrasli (zaposleni, brezposelni), ki so nižje izobraženi (manj kot štiriletna srednja šola oziroma vključno z ISCED 3 – nižje poklicno in srednje poklicno izobraževanje) in manj usposobljeni, s poudarkom na starejših od 45 let, razen oseb, ki imajo status upokojenca, dijaka ali študenta. Kraj izvajanja: Invel, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje (splošna, računalniška učilnica) Pričetek:  ponedeljek, 8. 4. 2019 (2 skupini)Termin izvajanja: dvakrat, trikrat tedensko s pričetkom ob 9.00 uri.Datumi srečanj: 8.4.2019, 10.4.2019, 12.4.2019, 15.4.2019, 17.4.2019, 19.4.2019, 23.4.2019, 24.4.2019, 26.4.2019, 6.5.2019, 8.5.2019, 10.5.2019, 13.5.2019, 15.5.2019, 17.5.2019, 20.5.2019, 21.5.2019. V program UŽU-MI se lahko vključijo osebe, ki izpolnjujejo pogoje ciljne skupine (glej besedilo zgoraj *ciljna skupina). V program se lahko vključijo manj izobraženi odrasli, ki so se šolali deset let ali manj, in želijo nadaljevati šolanje, ali se že izobražujejo. Posameznik bo z vključitvijo in uspešno opravljenem programu pridobil kompetence, ki jih kot posameznik potrebuje za lažji vstop na trg dela, večjo mobilnost in fleksibilnost na delovnem mestu ter krepitev osebnega razvoja in učinkovitega delovanja v družbi. Na program UŽU-MI se je potrebno predhodno prijaviti!Prijave sprejemamo na elektronski naslov sandra.bera@invel.si. oz. na telefon 064 250 056.