Mesec: december 2015

V letu 2015 smo se vključili v ekspertno zunanjo evalvacijo, ki se je v sredo zaključila. Glede na ugotovitve ekspertnih zunanjih evalvatojev v podjetju nenehno stremimo h kakovosti, saj je notranji sistem kakovosti dobro vpeljan, izvajajo se tako sprotne evalvacije, kot tudi poglobljene evalvacije iz različnih področij ter udeležencem zagotavljamo celovito in raznovrstno podporo. Dobili…