Projekt SPIN 2019-2022: nova znanja – nove priložnosti za razvoj zaposlenih oseb

Na Javnem razpisu za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (objavljen v Uradnem listu RS, št. 82/2018 dne 21. 12. 2018) je Javni štipendijski, razvojni, invalidski in preživninski sklad Republike Slovenije izbral dve partnerstvi za izvajanje aktivnosti Programa vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – PRIPRAVLJENI NA SPREMEMBE (SPIN 2019-2022).

V vzhodni kohezijski regiji je bil izbrano projektno partnerstvo INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje. Projektno partnerstvo sestavljamo: tri strokovne organizacije INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje d.o.o., predstavnik delodajalske organizacije/združenja Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica in predstavnik združenja delojemalcev SKEI regijska organizacija Velenje.

Namen projekta je spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve oziroma oseb, katerih zaposlitev je ogrožena, v ukrepe na trgu dela. V okviru izvajanja programa projektno partnerstvo sodeluje s podjetji oziroma potencialnimi delodajalci in ugotovi potrebe po novih kadrih in znanjih, ki lahko povečajo zaposljivost vključenih oseb. V okviru projekta se bosta izvajali naslednji aktivnosti, za katere je mogoče pridobiti sofinanciranje sredstev, in sicer:

RAZVOJ KARIERE v obliki informiranj, motivacijskih delavnic, svetovanj, organizacije usposabljanj, spremljanja, mentorstva oz. pomoči pri navezovanju stikov s potencialnimi delodajalci, mreženja ipd.;

RAZVOJ KOMPETENC v obliki izvedbe usposabljanj za pridobivanje dodatnih kompetenc v skladu s potrebami na trgu dela. Javni razpis financirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada in Ministrstvo za delo, družine, socialne zadeve in enake možnosti.

Uvodni sestanek konzorcija je potekal v ponedeljek, 15. aprila 2019 na sedežu prijavitelja v Velenju.

Za več informacij in sodelovanje nas kontaktirajte. Kontaktne osebe projektnega partnerstva:
INVEL d.o.o. |mag. Sandra Bera| sandra.bera@invel.si| 064 250 056
Drustvo NOVUS | dr. Selma Filipančič Jenko|selma.filipancic@drustvo-novus.com | 041 338 484
Drustvo NOVUS| Snježana Lekić| snjezana.lekic@drustvo-novus.com| 064 237 477