Prva novinarska konferenca projekta SPIN 2019-2022

V sredo, 29. maja 2019 (s pričetkom ob 11.00 uri) sta partnerstvi Vzhodne in Zahodne kohezijske regije na novinarski konferenci v Ljubljani predstavili karierni program Pripravljeni na spremembe, ki se bo izvajal v okviru projekta SPIN 2019-2022. Na konferenci so sodelovali predstavniki Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS ter predstavniki obeh konzorcijev.

Na podlagi Javnega razpisa za sofinanciranje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela  – pripravljeni na spremembe, v letih 2019, 2020, 2021 in 2022 (JR SPIN), sta bili aprila 2019, izbrani dve partnerstvi, eno za izvajanje projektnih aktivnosti projekta SPIN v Vzhodni kohezijski regiji (KRVS) in drugo v Zahodni kohezijski regiji (KRZS). Na uvodnem delu konference je ga. Irena Kuntarič Hribar, direktorica Javnega štipendijskega, razvojnega, invalidskega in preživninskega sklada RS, predstavila delo sklada in namen projekta SPIN ter njegov pomen za ciljno skupino zaposlenih.

V nadaljevanju je moderatorka konference ga. Marta Turk iz META Zavoda za razvoj družinskega in ženskega podjetništva, pozvala predstavnike partnerstev, da prestavijo sodelujoče partnerje v projektu in njihove vloge. Dr. Selma Filipančič Jenko, vodja projekta v KRVS, je skupaj z ostalimi predstavniki, predstavila sestavo partnerstva te regije, ki ga sestavljajo: tri strokovne organizacije, ki se profesionalno ukvarjajo z razvojem ljudi in njihovih karier in dve instituciji ki opravljata močno povezovalno vlogo ključnih deležnikov gospodarstva, trga znanja in delovne sile.

Vodilni partner je INVEL inkubator za razvoj podjetništva d.o.o. Velenje s 25-letnimi izkušnjami na področju izobraževanja in razvoja kadrov in vrhunskimi dosežki na področju vseživljenjske karierne orientacije. Partnerstvu so se že tekom snovanja projekta pridružili še: Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS, Racio razvoj HR&M Consulting iz Celja, Savinjsko-Šaleška gospodarska zbornica, kot predstavnica delodajalske organizacije/združenja in SKEI regijska organizacija Velenje, kot predstavnik združenja delojemalcev.

V nadaljevanju je g. Damjan Volf, predstavnik vodilnega partnerja za aktivnosti v KRZS, skupaj z ostalimi  predstavniki, predstavil sestavo partnerstva te regije, ki ga sestavljajo: Obalna sindikalna organizacija- KS 90, kot vodilni partner, COMPETO, kadrovske storitve, d.o.o. in META Zavod za razvoj družinskega in ženskega podjetništva, kot strokovni organizaciji za razvoj kadrov, Primorska gospodarska zbornica, kot predstavnica delodajalske organizacije/združenja in Svet gorenjskih sindikatov, kot predstavnik združenja delojemalcev. Sledila je kratka prestavitev namena, ciljev in vsebin projekta s strani moderatorke programa ga. Marte Turk, ki je nato pozvala novinarje k vprašanjem.

Nadaljevala se je odprta diskusija, v kateri so na dana novinarska vprašanja aktivno sodelovali tako predstavniki sklada, kot tudi predstavniki obeh partnerstev.

Ob zaključku konference je podana Izjava za medije, v kateri je projekt podrobneje predstavljen.

Brošura SPIN-KRVS – Zaposleni z ohranitvijo delovnega razmerja >>

Brošura SPIN-KRVS – Zaposleni s prenehanjem delovnega razmerja >>

Letak za podjetja/organizacije >>

Spletna stran evropske kohezijske politike v Sloveniji >>