Vodenje timov in spodbujanje timske kulture

Timska kultura lahko podjetju pomaga ali pa ga ovira. Za uspešno delovanje timov je potrebna kombinacija visoke individualne učinkovitosti posameznika na eni strani in timskega dela na drugi strani. V tem prispevku si preberite, zakaj je razumevanje timske kulture pomembno in kako lahko kot vodja ali posameznik prispevate k izboljšanju te v svoji organizaciji.

Timsko delo je zgrajeno na posameznikih, ki v ekipo prinesejo svoje znanje, veščine, spretnosti in sposobnosti. Ti posamezniki sodelujejo v timu in si skupaj prizadevajo doseči uspešen rezultat in skupen cilj. A se v strmenju k doseganju rezultatov lahko zgodi, da timsko delo izniči kulturo visoke učinkovitosti posameznikov ali pa pride do poveličevanja top performerjev, kar izniči timsko delo. Za uspeh je potrebna kombinacija visoke individualne učinkovitosti posameznika na eni strani in timskega dela na drugi strani.

Razumevanje timske kulture

Timsko kulturo bi lahko opredelili kot »način, kako delamo pri nas«. Podjetju lahko pomaga ali pa ga ovira. V praksi deluje kot nevidna sila, ki vpliva na naše obnašanje. Na primer, ko gremo na zabavo, pričakujemo, da bomo tam peli in plesali. Ko gremo na sestanek, pričakujemo, da bomo tam uporabljali poslovno komunikacijo in bonton, torej se obnašali drugače, kot se obnašamo na zabavah. Če to pomešamo, lahko deluje naše obnašanje čudno ali celo šokantno. Predstavljajte si, da bi sodelavka sredi sestanka začela peti in plesati. Enaki principi in sile veljajo za organizacije in time. Obstajajo številne norme in sprejemljiva obnašanja, ki vplivajo na člane tima. Za ustvarjanje timske kulture, ki podjetju pomaga pri doseganju zastavljenih ciljev, je torej zelo pomembno, da se vzpostavijo vrednote, norme in učinkovito vodenje, ki vodi v visoko storilnostno timsko kulturo.

Vpliv vodje tima na ustvarjanje timske kulture

Nekaj pomembnih dejstev, ki bi se jih moral zavedati vsak vodja tima:

  1. Kot vodja imate že v tem danem trenutku vpliv na svoj tim, pa če se tega zavedate ali ne. Ekipa vam bo sledila v tem kaj je pomembno, kaj je najbolj pomembno, pa tudi v tem kaj ni pomembno.
  2. Posamezniki v timu ustvarjajo kulturo tima že v tem danem trenutku (med branjem tega prispevka) z vsako odločitvijo, ki jo sprejmejo, z vsako izbiro, ki jo dajo, s tem kaj naredijo in s tem kaj še bodo naredili.
  3. Posamezniki v timu s svojim obnašanjem vplivajo drug na drugega z opazovanjem, kaj je narejeno, kaj je ignorirano, kaj se kaznuje, kaj se nagrajuje, kaj se pričakuje, kaj naj bi bilo normalno ipd.

Do vodstvenih kompetenc s SPIN-om

Ravno v tem mesecu smo zaključili že drugo delavnico »Vodenje teamov« za zaposlene v podjetju Cimos d.d., avtomobilska industrija Vuzenica, kjer so vodje skozi praktične primere spoznavali načine spodbujanja učinkovitega dela in razvijanja timske kulture, ki podjetju pomaga pri doseganju ciljev.

Projekt SPIN z izvajanjem programa »Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela« omogoča zaposlenim brezplačno celovito karierno asistenco z izdelavo individualnega kariernega načrta ter do 100 ur usposabljanj za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Trenuten nabor in aktualna SPIN usposabljanja si lahko pogledate >TUKAJ ali nam sledite na FB profilu @SPINusposabljanja

Pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN