Najbolj iskane kompetence na trgu dela

Razvoj kompetenc poteka vse življenje. Če želite ostati konkurenčni na trgu dela in imeti dobro službo tudi v prihodnje, je potrebno razvijati in pridobivati nova znanja in veščine. Preverite, katere so najbolj iskane kompetence na trgu dela.

V zadnjem obdobju smo priča številnim spremembam na trgu dela. Turbulentno okolje zahteva od zaposlenih vedno več prilagajanja in nenehnega nadgrajevanja veščin in znanj. Tudi v prihajajočem obdobju lahko pričakujemo spremembe povezane s transformacijo obstoječih delovnih mest, kar zahteva še več vlaganja v kadre in vseživljenjsko učenje zaposlenih. Za delo niso dovolj le izkušnje in poklicna znanja, potrebujete tudi mehke kompetence. Med slednjimi so najbolj iskane:

Ustvarjalnost, intuitivnost in inovativnost

V času digitalizacije številnih procesov so kompetence ustvarjalnosti, intuitivnosti in inovativnosti še vedno v ospredju. Te so ključne pri razvoju novih izdelkov in storitev ter iskanju inovativnih rešitev.

Komunikacijske veščine in timsko delo

Zmožnost učinkovite komunikacije in timskega dela sta postali nepogrešljivi sestavini poslovnih procesov skoraj v vsakem podjetju in organizaciji.

Prilagodljivost in čustvena inteligenca

V turbulentnem okolju sta sposobnost prilagajanja in čustvena inteligenca postali bistveni za preživetje na trgu in doseganje uspehov. Čustvena inteligenca omogoča učinkovito odzivanje na različne situacije, ki jih v delovnem okolju ne zmanjka.

Vse te kompetence se lahko naučite in razvijete do te mere, da vam pri delu omogočijo užitek, hkrati pa na trgu dela ostanete konkurenčni.

Do kompetenc prihodnosti s SPIN-om

Projekt SPIN z izvajanjem programa »Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela« omogoča zaposlenim brezplačno celovito karierno asistenco z izdelavo individualnega kariernega načrta ter do 100 ur usposabljanj za večjo konkurenčnost na trgu dela.

Trenuten nabor in aktualna SPIN usposabljanja si lahko pogledate >TUKAJ ali nam sledite na FB profilu @SPINusposabljanja

Pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN