Izvedena SPIN usposabljanja za večjo zaposljivost – september 2021

V mesecu septembru 2021 smo v sklopu projekta SPIN (vzhodna kohezijska regija) izvedli številne aktivnosti, ki zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, omogočajo pridobivanje dodatnih zanj in kompetenc za večjo zaposljivost na trgu dela. Zaključili smo kar 32 različnih usposabljanj.

Projekt SPIN (vzhodna kohezijska regija), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada osebam, ki so vključene BREZPLAČNO omogoča dva sklopa aktivnosti, in sicer Razvoj kariere in Razvoj kompetenc. V slednjem so osebe deležne do 100 ur brezplačnih usposabljanj za potrebe razvoja kompetenc in večjo zaposljivost na trgu dela.

Septembra 2021 smo v okviru sklopa Razvoj kariere izvedli 9 informativnih in 9 motivacijskih delavnic. V okviru sklopa Razvoj kompetenc smo zaključili kar 32 različnih usposabljanj. Vodilni partner Invel, d.o.o. je zaključil 26 usposabljanj, projektni partner Društvo Novus eno e-usposabljanje, projektni partner Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o. pa 5 različnih usposabljanj. Pri vodilnem partnerju Invel d.o.o. so prevladovala usposabljanja s področja komunikacije (Komunikacija v timu, Timsko delo, Konfliktna komunikacija), delovno-procesna usposabljanja v podjetjih (Usposabljanja za mentorje, Reševanje konfliktov, Prestrukturiranje premogovnih regij), računalniška usposabljanja (Excel – osnovna in napredna raven) in jezikovna usposabljanja (tečaji poslovne nemščine). Partner projekta Društvo Novus pa je v mesecu septembru 2021 zaključil 50-urno e-usposabljanje Spin akademija za presežne delavce podjetja Adient, d. o. o.. Pri partnerju Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o. so prevladovala kratka usposabljanja s področja komunikacije in marketinga. Skupaj smo v času trajanja projekta izvedli že 50.167 ur usposabljanj.

Izvajanje projektnih aktivnosti je bilo tudi v mesecu septembru 2021 skladno s trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb. Želimo si, da bodo ti ukrepi tudi v prihodnje dovoljevali takšen način izvedbe usposabljanj.

Trenuten nabor in aktualna SPIN usposabljanja si lahko pogledate >TUKAJ ali nam sledite na FB profilu @SPINusposabljanja

Pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN

 

Utrinek pozitivnega “SPIN-učinka” po uvodnih delavnicah v podjetju MPT d.o.o., september 2021