Z brezplačnimi delavnicami do novih kompetenc za ohranitev zaposlitve

Pridružite se številnim brezplačnim delavnicam in si okrepite kompetence, da ohranite ali najdete novo zaposlitev v sklopu programa SPIN - Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela.

Program SPIN zaposlenim pomaga pri ohranitvi zaposlitve, v kolikor je le-ta ogrožena zaradi organizacijskih ali tehnoloških sprememb poslovnega procesa, ali za hitrejši prehod v novo zaposlitev. Programu se lahko pridružite tudi tisti, ki so prejeli redno odpoved zaposlitve, v času trajanja odpovednega roka, ter osebe, ki so zaposlene za določen čas in jim pogodba o zaposlitvi preneha veljati najkasneje čez tri mesece.

Program SPIN je prvi tovrstni projekt, ki je odprt glede ciljnih skupin (brez omejitev glede starosti in izobrazbe). Skozi projektne aktivnosti omogočamo zaposlenim brezplačno celovito karierno asistenco in do sto ur usposabljanj za večjo konkurenčnost na trgu dela. Tako lahko udeleženci razvijejo veščine in kompetence prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe novih delovnih mest.

Aktivnosti projekta SPIN izvajata dve projektni partnerstvi, vse aktivnosti so za vključene v program brezplačne. Sofinancirata jih Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Nekaj utrinkov iz dosedanjih usposabljanj si lahko pogledate v novem Promocijskem videu SPIN. Vabljeni k ogledu!