Izvedena SPIN usposabljanja za večjo zaposljivost – oktober 2021

Projekt SPIN (vzhodna kohezijska regija), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada osebam, ki so vključene BREZPLAČNO omogoča dva sklopa aktivnosti, in sicer Razvoj kariere in Razvoj kompetenc. V slednjem so osebe deležne do 100 ur brezplačnih usposabljanj za potrebe razvoja kompetenc in večjo zaposljivost na trgu dela. V mesecu oktobru 2021 smo zaključili 32 različnih usposabljanj. 

V mesecu oktobru 2021 smo v sklopu projekta SPIN (vzhodna kohezijska regija) izvedli aktivnosti, ki zaposlenim, katerih zaposlitev je ogrožena, omogočajo pridobivanje dodatnih zanj in kompetenc za večjo zaposljivost na trgu dela. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. 

Oktobra 2021 smo v okviru sklopa Razvoj kariere izvedli 4 informativne in 4 motivacijske delavnice. V okviru sklopa Razvoj kompetenc smo zaključili 32 različnih usposabljanj. Vodilni partner Invel, d.o.o. je zaključil 18 usposabljanj, projektni partner Društvo NOVUS dve usposabljanji,  projektni partner Racio razvoj HR&M Consulting d.o.o. pa 12 usposabljanj. Prevladovala so usposabljanja s področja komunikacije, delovno-procesna usposabljanja v podjetjih, računalniška usposabljanja in jezikovna usposabljanja (začetni tečaj nemščine, začetni tečaj italijanščine, začetni tečaj angleščine, tečaj poslovne angleščine). Skupaj smo v času trajanja projekta izvedli že 54.996 ur usposabljanj

Izvajanje projektnih aktivnosti je tudi v mesecu oktobru 2021 potekalo pod trenutno veljavnimi pogoji, povezanimi z namenom preprečevanja širjenja okužb.

Trenuten nabor in aktualna SPIN usposabljanja si lahko pogledate >TUKAJ ali nam sledite na FB profilu @SPINusposabljanja

Pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN

Uvodne aktivnosti SPIN v podjetju odelo Slovenija, d.o.o., oktober 2021