Usposabljanje za uspešno prijavo in izvedbo projekta

Imate idejo za nov projekt, pa ne veste kje začeti? Na 70-urnem usposabljanju Uspešna prijava in izvedba projekta, ki ga izvajamo v sklopu neformalnih izobraževanj in usposabljanj v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje, dobite potrebne informacije za uspešno prijavo in izvedbo projekta.

Delavnica je namenjena vsem, ki se nameravate s svojimi projekti prijaviti na razpis in ga tudi uspešno izvesti. Na usposabljanju boste spoznali najpomembnejše vidike dobre projektne priprave in imeli priložnost v skupini razviti idejo ter izpolniti obrazce za prijavo projekta, se preizkusili v finančnem in časovnem načrtovanju projekta ter pripravi poročil.

Vsebina programa:

1. Temelji projektnega vodenja: Kaj je projekt, Življenjski ciklus projekta, Strukturiranje projekta, Predvidevanje tveganj projekta, Timsko delo in upravljanje konfliktov, Praktično delo
2. Predstavitev EU programov: Centralizirani viri, Decentralizirani viri, Čezmejno sodelovanje, Transnacionalno sodelovanje, Praktično delo
3. Predstavitev strateških dokumentov EU: EU politike, Kohezijska politika, Nacionalni strateški referenčni okvir, Program razvoja podeželja, Praktično delo
4. Predstavitev razpisne dokumentacije razpisov: Primer centraliziranih razpisov, Primer za čezmejno / transnacionalno sodelovanje, Primer decentraliziranih razpisov, Praktično delo
5. Izpolnjevanje prijavnih obrazcev za EU razpise: Ozadje projekta in opis problema, Splošni in specifični cilji, Aktivnosti in delovni paketi, Rezultati in učinki, Izdelki in kazalniki, Horizontalni cilji, Praktično delo
6. Finančno in časovno načrtovanje EU projekta: Upravičeni in neupravičeni stroški, Stroški dela in efektivne ure, Pavšal in avansi, Izdelava gantograma in kritične poti projekta, Praktično delo
7. Priprava poročil za EU projekte: Vmesna in končno poročilo, Vsebinsko poročilo, Finančno poročilo in zahtevki, Obvezne priloge poročil, Praktično delo
8. Povzetek narejenega dela: Odprta vprašanja, Zadnji pregled prijavnih obrazcev, Iskanje partnerjev za EU projekte

Trajanje: 70 ur v času od 28. 11. 2022 do 21. 12. 2022 od 9.00 do 13.30 ure ob ponedeljkih, sredah in petkih.

Lokacija izvedbe: INVEL, d.o.o., Trg mladosti 6, 3320 Velenje.

V kolikor se želite udeležiti delavnice, kontaktirajte svojega svetovalca/-ko na Zavodu RS za zaposlovanje in preverite možnosti udeležbe na delavnici. Delavnica je za udeležence brezplačna. Financirata jo Zavod RS za zaposlovanje in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.