SPIN usposabljanja za večjo zaposljivost

SPIN usposabljanja omogočajo pridobivanje dodatnih zanj in kompetenc za večjo zaposljivost na trgu dela.

SPIN usposabljanja omogočajo osebam, ki so pred izgubo zaposlitve, pridobivanje dodatnih zanj in kompetenc za večjo zaposljivost na trgu dela. Izvajajo se v sklopu projekta SPIN (vzhodna kohezijska regija), ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.

Pred začetkom usposabljanj se izvede uvodno informativno in motivacijsko srečanje z individualno izdelavo individualnih kariernih načrtov (IKN). V tem sklopu se prepoznajo potrebe po dodatnih znanjih in kompetencah z namenom povečanja zaposljivosti vključene osebe. Sledi izvedba izbranih SPIN usposabljanj za razvoj kompetenc v obsegu do 100 ur (v okviru razpoložljivih sredstev), s katerimi udeleženci razvijajo:

  • MEHKE KOMPETENCE (sporazumevanje v tujih jezikih (od A1 do C2), poslovna komunikacija, mehke veščine dela z ljudmi, vodstvene veščine, čustvena inteligenca, krepitev projektnega in timskega dala, upravljanje z ljudmi, idr.)
  • DIGITALNE KOMPETENCE (razumevanje in uporaba digitalnih tehnologij, MS Office programi, Google orodja, e-poslovanje, videokonferenčna orodja, grafično oblikovanje, digitalni marketing, spletna socialna omrežja, storitve v oblakih, videoprodukcija, izdelava spletnih strani, programiranje idr.)
  • TEHNIČNE IN DRUGE KOMPETENCE PRIHODNOSTI (podjetnost, projektno delo, orodja za načrtovanje in optimizacijo dela/procesov, delovno-procesne veščine, strokovne veščine (zakonodaja, računovodstvo, priprava na strokovne izpite) idr.).

Vsebine usposabljanj in izvajalci se prilagodijo potrebam zaposlenih, podjetju in zahtevam delovnega procesa.

Usposabljanja se izvajajo fizično ali v e-obliki, v skladu s smernicami in priporočili Nacionalnega Inštituta za javno zdravje RS.

Trenuten nabor in aktualna SPIN usposabljanja si lahko pogledate >TUKAJ ali nam sledite na FB profilu @SPINusposabljanja

Pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN