Razvijanje kompetenc prihodnosti

Spremembe na delovnih mestih so vedno hitrejše in od delavcev zahtevajo stalno razvijanje kompetenc prihodnosti, med katerimi je vedno večji poudarek na mehkih veščinah dela z ljudmi.

V zadnjem času se vrzel med kompetencami, ki jih delavci imajo in kompetencami, ki so na trgu dela potrebne povečuje. Razvijanje kompetenc prihodnosti postaja nuja. Časi, ko si se prvič zaposlil in upokojil v istem podjetju, so že zdavnaj minili. Spremembe na delovnih mestih so vedno hitrejše in od delavcev zahtevajo stalno prilagajanje in nadgradnjo spretnosti in veščin glede na potrebe dela in delovnega procesa.

4. industrijska revolucija je prinesla digitalizacijo številnih dejavnosti in poslovnih procesov, kar se je v času epidemije korona virusa še okrepilo. Procesi se vedno bolj prepletajo s pametnimi tehnologijami in rešitvami na vseh ravneh. A vendarle se že sedaj kažejo znaki sprememb v poslovnih procesih, kjer se povečuje iskanost kadrov, ki poleg pametnih sistemov in naprav obvladujejo tudi mehke veščine dela z ljudmi. Pametni sistemi in naprave bodo v prihodnje prevzemale vedno več ročnih, fizičnih, ponavljajočih se funkcij, medtem ko bodo socialne, čustvene in tehnološke kompetence imele vedno večji pomen. Tem spremembam se morajo prilagoditi vsi delavci, ne glede na panogo ali dejavnost, če želijo ohraniti zaposljivost na trgu dela.

V Sloveniji se že od maja 2019 izvaja program Vključevanje oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – projekt SPIN, ki pomaga zaposlenim, da ohranijo zaposlitev ali preidejo v novo zaposlitev. Projekt sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Pridobivanje novih kompetenc, ki jih zaposleni potrebujejo za prehod v novo zaposlitev ali za ohranitev obstoječe, je za vse zaposlene, ki so vključeni v projekt brezplačno. V projektu zaposleni dobijo celovito brezplačno podporo pri razvijanju veščin in kompetenc prihodnosti, ki povečujejo zaposljivost in uspešnost zasedbe delovnih mest.

Poti do znanja in kompetenc so s SPIN-om preprosta.

Sledite nam na FB strani @SPINusposabljanja ali kar sami preverite nabor SPIN usposabljanj na www.invel.si/usposabljanja, ki se stalno dopolnjuje glede na zaznane potrebe zaposlenih.

Za vas pripravila: mag. Sandra Bera iz Ekipe SPIN