Zahvala ob zaključku Projekta SPIN

Zahvala ob zaključku projekta SPIN (vzhodna kohezijska regija).

Danes zaključujemo s triletnim projektom »SPIN (vzhodna kohezijska regija)«, ki se je izvajal v okviru operacije »Spodbujanje vključevanja oseb, ki so pred izgubo zaposlitve, v ukrepe na trgu dela – Pripravljeni na spremembe v letih 2019, 2020, 2021 in 2022.«

Ob tej priložnosti bi se želeli zahvaliti Evropski uniji, Evropskem socialnem skladu,  Ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Javnem štipendijskem, razvojnem, invalidskem in preživninskem skladu Republike Slovenije za finančno podporo projekta. Hvala vsem partnerjem projekta, in sicer strokovnim organizacijam INVEL inkubator za razvoj podjetništva d. o. o. Velenje, Društvo za razvoj človeških virov in socialnih programov NOVUS in RACIO RAZVOJ HR & M Consulting, poslovno svetovanje d. o. o., predstavniku delodajalske organizacije/združenja Savinjsko-Šaleški gospodarski zbornici in predstavniku združenja delojemalcev SKEI regijska organizacija Velenje za vrhunsko izvedbo projektnih aktivnosti. Posebna zahvala tudi ekipi predanih strokovnih sodelavcev in predavateljem za vse opravljene aktivnosti na projektu. Zahvaljujemo se tudi vodstvu in strokovnim sodelavcem Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje za aktivno sodelovanje in umestitvi projekta v katalog Aktivne politike zaposlovanja. Zahvaljujemo pa se tudi vsem podjetjem, organizacijam in drugim deležnikom iz celotne vzhodne kohezijske regije, ki ste nas podprli in prispevali k večji prepoznavnosti projekta ter omogočili izvajanje aktivnosti za razvoj kariere in kompetenc.

Želimo si, da se bodo tovrstni programi še naprej uspešno izvajali, kajti znanje je ključ do uspeha vseh, zato časa za počitek ni. V pripravi so vedno novi programi in projekti, ki omogočajo razvoj kompetenc, zato nas spremljajte še naprej na www.invel.si.

Vabljeni k ogledu Promocijskega filma SPIN-KRVS s predstavitvijo rezultatov in utrinki iz zaključne konference in prebiranju zadnjega izvoda Publikacije SPIN-KRVS 2022.