Vključevanje koroških podjetij v projekt SPIN

Projekt SPIN je v zelo kratkem času dosegel rapidno prepoznavnost v vzhodni kohezijski regiji, pri čemer tudi Koroška ni izjema. Svoj interes po vključitvi v projekt so izrazili tako posamezniki kot podjetja kot celota, saj se vsi zavedajo nujnosti pridobivanja splošnih in poklicnih kompetenc za ohranitev delovnih mest.

Koroška regija se sooča s posebnim trendom gospodarskega toka, in sicer odhodom delovne sile čez mejo na eni in prihodom tuje delovne sile na drugi strani, ne gre pa pozabiti na prihod tujega lastništva in širjenje trga na razne tuje trge. Vsi dejavniki so razlogi za raznovrstne specifikacije potreb delovnih mest, pri čemer kumulativno vodi znanje tujih jezikov.

Koroška podjetja, kot so SIJ Systems Ravne, Oprema Ravne, Ravne Presses in TRO d.o.o. so potrebe po pridobivanju dodatnih kompetenc zaposlenih izrazila zelo jasno, saj gre za podjetja, ki skoraj v celoti poslujejo s tujino. Zaposleni so se v decembru 2019 in januarju 2020 uspešno vključili v projekt SPIN in v celoti oddelali sklop A, tj. informativno in motivacijsko delavnico ter individualni karierni načrt. Zaradi nujnosti pridobivanja kompetenc smo s pomočjo jezikovne šole Smeri d.o.o. že v naslednjem mesecu pričeli z usposabljanji, natančneje s tečaji slovenskega, ruskega in nemškega jezika. Udeleženci so izredno motivirani, saj se zavedajo, da je čimprejšnja pridobitev manjkajočih znanj ključna za ohranitev delovnih mest in napredovanje v karieri. Trenutno izvajamo jezikovna usposabljanja v 4 skupinah, v bližnji prihodnosti pa začneta še 2 skupini. Jeseni bodo vse skupine nadaljevale z jezikovnim usposabljanjem, po potrebi bomo udeležencem omogočili tudi usposabljanja z drugimi vsebinami.

Ker dober glas seže v deveto vas, dobivamo vse več klicev potencialnih udeležencev, ki se želijo v projekt vključiti kot posamezniki, ne prek kadrovske službe delodajalca. Ko se je teh klicev nabralo več kot 50, smo z vso odgovornostjo tudi za to skupino potencialnih udeležencev organizirali informativne delavnice, da smo jim projekt v celoti predstavili in vse ustrezne zaposlene vključili. Njihove pomanjkljive karierne kompetence smo individualno identificirali in na podlagi rezultatov smo v sodelovanju z Ljudsko univerzo Ravne na Koroškem za tiste, ki so izrazili potrebo po jezikovnih kompetencah, organizirali jezikovna usposabljanja. 6 skupin obiskuje jezikovne tečaje v popoldanskem času, pri čemer bi izredno pohvalili zavzetost udeležencev, saj ne glede na to, da vsi tečaje obiskujejo v svojem prostem času, dosegajo povečini 100-odstotno prisotnost. S takšno motivacijo je dvig kompetenc zagotovljen.

Pripravila: Viktorija Zanoškar iz Ekipe SPIN