Uspešni ljudje sami upravljajo svoj čas

Pravijo, da uspešnih ljudi čas ne vodi in da lahko sami upravljajo svoj čas. Pa ga res lahko?

Upravljanje s časom (angl. time management) je zelo uporabna veščina za efektivnejšo izrabo časa, ki zajema postavljanje ciljev in prioritet, spremljanje napredka ter upravljanje s produktivnostjo. To zagotovo pride prav pri vodenju projektov, ki so vedno časovno omejeni in ciljno usmerjeni, zato smo to veščino aktivno urili tekom delavnice Uspešna prijava in izvedba projekta, ki se je ravno danes zaključila. 

Upravljanje s časom je le ena od veščin, ki smo jo urili tekom delavnice Uspešna prijava in izvedba projekta z mag. Sandro Bera.

Za upravljanje časa imamo na voljo veliko uporabnih tehnik. Izpostavljamo le nekaj najbolj pogostih:

  • – tehnika postavljanja pametnih – S.M.A.R.T. ciljev, po kateri postavljamo specifične in jasne cilje, dodamo merljive kazalnike, izberemo cilje, ki so dosegljivi in realistični, pa tudi relevantni in časovno omejeni. 
  • – Eisenhowerjeva matrika za razporeditev nalog v enega od štirih kvadratov (Nujno in pomembno (naredi najprej), Ni nujno, a je pomembno (dodaj na seznam nalog), Nujno, a ni pomembno (delegiraj), Ni pomembno in ni nujno (odpravi).
  • – Kanban tabla, na katero se nariše več stolpcev (naredi | v delu | končano), ki prikazujejo stopnjo napredka posamezne naloge.
  • – Pomodoro tehnika, po kateri delo razčleniš in dokončaš v intervalih, ki so ločeni s kratkimi odmori.

Na voljo imamo torej veliko uporabnih tehnik, ki so nam lahko v pomoč pri upravljanju s časom. A če pogledamo iz širše perspektive, se moramo ponovno vprašati ali res lahko upravljamo čas? Širše gledano je odgovor “ne”. Čas je nekaj, kar mi merimo v dnevih, urah, minutah …  a vendarle se izteka. Čas, ki smo ga porabili, ne moremo več vrniti nazaj. Porabljen čas je za vedno porabljen. Spomnimo se peščene ure in si zamislimo, da ta peščena ura prikazuje naš čas življenja. Ali jo lahko ob izteku časa le preprosto obrnemo in živimo še malo? Tudi ta odgovor je po vsej verjetnosti “ne”. Zato iz tega sledi še ena modra misel, ki ste jo verjetno že slišali:

“Ura zamujena ne vrne se nobena.”